Bizim həkimlər

Assistent Vüqar Əliquliyev

Assistent Vüqar Əliquliyev

İxtisas: Üz-çənə cərrahı
Vəzifə: Assistent
Şöbə: Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1982-1987 Stomatoloq Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1987-1988 Həkim-interna Bakı şəhəri 3 saylı stomatoloji poliklinikası Bakı
1988-1991 Həkim-stomatoloq Üzeyirkənd kənd xəstaxanası Ağcabədi
1992-1994 Baş laborant ATU,Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası Bakı
1994-h/h Assistent ATU,Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
1989 Çıxarılan protezlər ilə protezlənmə Ə.Əliyev adına həkimlərin təkmilləşmə institutu
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Местная антимикробная подготовка постэкстракционной лунки зуба к немедленной дентальной имплантации при наличии периапикальной/периодонтальной инфекции Бабаев Т.А., Фараджов Э.Г., Ибрагимов Р.Э. Алигулиев В.Г. Görkəmli dövlət və elm xadimi, professor Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin anadan olmasmm 110-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransm materiallan, Bakı: 2007, s.220-222.
Kemik yarısmm ahnmasmdan sonra aşağı çene kemiğinin birincil onarımı T.A. Babayev, Ç.R. Rehimov, E.H. Ferecov, R.E. İbrahimov, V.Q. Aliquliyev. Türkiye-Azerbaycan I Plastik Cerrahi Günleri, Bakı: 2008, s.78-79.
Osteoplastic reconstruction of the lower jaw of the patients with the syndrome of one-sided hypoplasia of the skull Babayev T.A., Aliguliyev V.K., Farajov E.H., Ibrahimov R.E. XI International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology, Baku: 2008, p.274.
Artrozların patogenetik müalicəsi. Əhmədov E.T., Cəfərov M.A., Quliyev A.Q., Quliyev S.B., Əliquliyev V.Q. ATU 80 illiyi yubileyi materialları.
Gicgah-çənə oynağının patologiyalar zamanı təcili-tibb zamanı bəzi aspektləri. Əliyev M.H., Əliquliyev V.Q., Cəfərov M.A., Əhmədov E.T. Bakı T.Əliyev -80, 2002, səh. 102.
Qurum