Bizim həkimlər

T.E.D/Professor Çingiz Rəhimov

T.E.D/Professor Çingiz Rəhimov

İxtisas: Üz-çənə cərrahı
Vəzifə: ATU Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrasının müdiri
Şöbə: Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1973-1978 Stomatoloq Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1978-1979 Üz-çənə cərrahı 1 saylı Bakı şəhər xəstaxanası Bakı
1981-1984 Baş-boyun cərrahı Ümumittifaq Onkologiya Mərkəzi Moskva/Rusiya
1986-1992 Üz-çənə cərrahı Moskva Tibb Akademiyasının Moskva/Rusiya
Müddət Vəzifə Adı Yer
1978-1979 Həkim-interna 1 saylı Bakı şəhər Kliniki Xəstəxanasının üz-çənə cərrahiyyə şöbəsi Bakı
1979-1981 Cərrah Naxçıvan şəhəri Res. Stomatoloji Klinikası və Respublika Onkoloji Dispanseri Naxçıvan
1981-1984 Aspirant Moskva şəhəri Ümum-ittifaq Elmi Onkologiya Mərkəzi baş və boyun şişləri şöbəsi Moskva/Rusiya
1985-1986 Baş elmi işçi Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnstitutu Bakı
1986-1992 Doktorant Moskva Tibb Akademiyasının üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası Moskva/Rusiya
1992 Professor Azərbaycan Tibb Universitetinin cərrahi stomatologiya kafedrası Bakı
1992-1993 Şöbə müdirinin müavini (səhiyyə və sosial problemlər üzrə kurator) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Apparatının Humanitar siyasət şöbəsi Bakı
1993-1998 Şöbə müdiri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Səhiyyə və sosial problemlər şöbəsi Bakı
1997-2000 Milli Əlaqələndiricisi BMT-nin Azərbaycan Respublikasında nümayəndəliyi Bakı
2007-h/h Kafedra müdiri ATU,Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası Bakı
2004-2015 Şöbə müdiri Səhiyyə Nazirliyinin 1 saylı Klinik Xəstəxanasının üz-çənə cərrahiyyəsi şöbəsi Bakı
Müddət Adı Yer
2010 4th AOCMF Advanced Course on Orbital Reconstruction Mallorca/İspaniya
2010 6th İnternational Congress of İranian Society of Oral and Maxillofacial surgeons Tehran/İran
2011 Arthroscopic and Open Temporomandibular Joint Surgery – Basics and New Horizons Vyana/Avstriya
2011 20th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery Santyaqo/Çili
2013 21st International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery Barselona/İspaniya
2013 CMF Principles course Bakı
2015 2nd Baltic Sea Conference in Orthognatic Surgery and Orthodontics Riqa/Latvia
2015 22nd International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery Melburn/Avstraliya
2016 23rd European Association for CranioMaxillo-Facial Surgery (EACMFS) Congress London/İngiltərə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Сравнительная оценка различных видов шейной дисекции при злокачественных опухолях челюстно лицевой области Давудов М.М., Рагимов Ч.Р. Тезисы VIII съезда онкологов и радиологив СНГ и Евразии, (Kazan, Rusiya) 16-18 Сентября 2014
Oncocytic Papillary Cystadenoma in the Parotid Gland with Tyrosine-Rich Crystals: A Case with Fine Needle Aspiration Images Musayev J. Hasanov A. Nazirova M. Farzaliyev İ.M. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology, (Elsevier, USA)Volume 119, Issue 3, March 2015, Page e123
Comparative behavior of wound healing on within different sites of oral mucosa and skin.Experimental study on pigs by electron microscope E. Gasimov T. Guliyev F. Rzayev Farzaliyev İ.M. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2015; Volume 44, Supplement 1
Mandibular condylar fractures: the effectiveness of non-surgical approach in children E. Abdullayev E. Hasanov N. Mammadova Farzaliyev İ.M. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. (USA), 2015; Volume 44, Supplement 1
All in one (day)-subtotal mandibular resection,surgical reconstruction and prosthodontics rehabilitation Farzaliyev İ.M. H. Fathi M. Davudov E. Hasanov A. Aliyev Int. J. Oral Maxillofac. Surg. (USA), 2015; Volume 44, Supplement 1
Сравнительная характеристика заживления хирургических ран слизистой оболочки полости рта и кожи у домашних свиней.Светооптическое и электронно-микроскопическое исследование Ч.Р. Рагимов, Э.К. Гасымов, Т.Р. Кулиев, Ф.Г. Рзаев Раны и раневая инфекция, (Mosk, Russ)Том 2 № 4, 2014, 8-15
The Application of Virtual Planning and Navigation Devices for Mandible Reconstruction and Immediate Dental Implantation Farzaliyev İ.M. H. Fathi M. Davudov E. Hasanov A. Aliyev Craniomaxillofac Trauma Reconstr. (USA), 2016 Jun; 9(2):125-33
Crouzon syndrome: Virtual planning of surgical treatment by application of internal distractors. Asadov R., Hajiyeva G., Verdiyev N., Novruzov Z., Farzaliyev I. Ann Maxillofac Surg. (İndiya) 2016 Jan-Jun; 6(1):135-40
Qurum
İnternational society of Oral and Maxillofacial Surgery
Academy of Osteointegration Craniomaxillofacial devision
Science Academy of Georgiya
European Assotiation for Cranio-Maxillo-Facial Surgery