Bizim həkimlər

Dossent Nurlana Əliyeva

Dossent Nurlana Əliyeva

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: ATU TCK Fizioterapiya və Reablitasiya şöbəsinin müdiri, Travmatologiya və ortopediya kafedrasının Tədris Hissə müdiri
Şöbə: Fizioterapiya və bərpa
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1989-1995 Həkim Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1995-1997 Ordinator Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1997-2000 Aspirantura Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1995-1997 Ordinator ATU,cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
1997-2000 Aspirant ATU,cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2002-h/h Assistent ATU,Travmatologiya və ortopediya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2015 İnternational Neurology and Reablitation Meeting Balance Movement, Locomation İstanbul/Türkiyə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Diabetik angiopatiyaı xəstələrdə açağı ətrafların toxumalarında baş verən enzim-histokimyəvi proseslərin öyrənilməsi. N.Nərimanov adına ATU-nun 1997-ci il yekun elmi konfranının materialları. Bakı - 1998, səh. 49
Новый порядок лечения трофических нарушения дистальных отделов нижних конечносей у больных сахарным диабетом,аппаратом “БИОБЕАН-660“ Д.Д.Агакишиев, М.Я.Насиров, А.В.Мусаев, Н.В.Меджидов «Новое в науке и в практике» Одесса - 1998., стр.19
Грязевой препарат «Палчыг» (Азербайджан)при лечении трофических осложнений у больных сахарным диабетом М.Я.Насиров, Д.Д.Агакишиев, А.В.Мусаев,Ф.М.Эфендиев «Новое в науке и в практике» Одесса - 1998., стр.19
Роль плазмофереза в лечении гнойно-некротических язв нижних конечностей при сахарном диабете М.Я.Насиров,К.Р.Юсифзаде Журн. «Сагламлыг»
Diabetik angiopatiyalı xəstələrdə aşağı ətrafların amputasiyasından sonra güdül toxumalarında «nekroz faktorunun» histokimyəvi qiymətləndirilməsi N.Nərimanov adına ATU-nun gənc alimlərinin elni konfransının materialları -Bakı,dekabr ,1999., səh 94
Состаяние тканевого метаболизма соответствуюших участков нижних конечностей у больных сахарным диабетом соавт.М.Я.Насиров, И.А.Гасанов İ.M. Məmmədovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-konfransın materialları, Bakı 1999., səh 94
Şəkərli diabet fonunda irinli-nekrotik xoraların sağalmasında sərbəst dəri köçürülməsinin əhəmiyyəti həmmüəllif M.Y.Nəsirov Jurn.” Sağlamlıq” №4,2000-ci il,səh.53.
Aşağı ətrafların diabetik qanqrenalarının müalicəsində rentgenoterapiyanın rolu həmmüəllif M.Y.Nəsirov Müasir cərrahiyyənin aktual problemləri Prof. F.İ. Zərkərlinin 70 illiyinə həsr olumuş yubiley konfransının materialları. Bakı, 2000-ci il, səh 167
Aşağı ətrafın diabetik angiopatiya fonunda gedən nekroz və qanqrenalar zamanı müasir müalicə üsullarının tətbiqi həmmüəllif M.Y.Nəsirov «BILGI» dərgisi, Kimya, biologiya, tibb jurnalı. 2001, №1, səh. 85-92
Diabetik angiopatiyalı xəstələrdə aşağı ətrafların irinli-nekrotik xoraları nahiyəsində və amputasiyadan sonrakı güdül toxuması “nekroz faktoru”nun histokimyəvi qiymət ləndirilməsi. «Sağlamlıq» 2002-ci il,№1 s.13.
Diabetik angiopatiya mənşəli irinli-nekrotik ağırlaşmalar zamanı yumşaq toxumalarda baş verən mikroskopik və histokimyəvi dəyişikliklərin xüsusiyyətləri «Azərbaycan onkologiya və həmmerz elmlər»jurnalı Bakı 2003, cild 10, №2, s.102-105
Səmərələşdirici təklif. Способ,улучшаюший кровоснабжение нижних конечностей у больных диабетической гангреной соавт.М.Я.Насиров, Д.А.Исмайлова Удост. рац. предл № 545 Декабр 1998 г. Баку, АМУ
Qurum
2-ci Müalicə və profilaktika fakültəsinin Həmkarlar Komitəsinin sədri