Bizim həkimlər

T.Ü.E.D Məlahət Sultanova

T.Ü.E.D Məlahət Sultanova

İxtisas: Radioloq
Vəzifə: Kafedra müdiri
Şöbə: Şüa-diaqnostikası
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1990-1996 Həkim Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1996-1998 Klinik ordinatura Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1999-2013 Assistent ATU,Şüa diaqnostikası və terapiyası kafedrası Bakı
2013-h/h Dossent ATU,Şüa diaqnostikası və terapiyası kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Ürəyin işemik xəstəliklərinin diaqnostikasında koronar angioqrafiyanın imkanları Sağlamlıq jurnalı, 2010,№5, səh.152-155
Magnit rezonans angioqrafiyanın diaqnostik imkanları və perspektivləri Azərbaycan Onkologiya və Hematologiya jurnalı, 2010, №1, səh.137-140
Şüa diaqnostikasının müasir aspektləri: kardiologiyada KT angioqrafiya Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2010, №2, səh.137-141
Koronar aterosklerozun şüa diaqnostikasında qeyri-invaziv müayinə metodları Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2011, №3, səh.132-136
Современные методы неинвазивной визуализации ишемической болезни сердца (обзор литературы) Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2011, №4, səh.110-114
Ürəyin işemik xəstəliyinin diaqnostikasında pozitron-emission tomoqrafiya müayinəsinin tətbiqinə dair Azərbaycan Onkologiya və Hematologiya jurnalı, 2012, №1, səh.104-107
Koronar arteriyaların kalsinozunu erkən diaqnostikasında müasir müayinələrin tətbiqi Sağlamlıq jurnalı, 2012,3, səh.179-182
Особенности поражения коронарных сосудов у больных ишемической болезнью сердца на фоне сахарного диабета Клиническая лабораторная медицина,2013, №2
Qurum