Bizim həkimlər

T.E.D./Professor Adil Qeybulla

T.E.D./Professor Adil Qeybulla

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: Kafedranın professoru
Şöbə: Transplantologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1978-1984 Ümumi prak-tika həkimi Tələbə Bakı, Bakıxanov küç., 23
1984-1985 Cərrah İnternatura - M.Nağıyev ad. Kli-niki Təcili Tibbi yardım xəstəxa-nası ----
1986-1988 Tibb elmləri namizədi Aspirantura - Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı, Bakıxanov küç., 23
1989-1992 Tibb elmləri doktoru Doktorantura - N.N.Bloxin ad. Rusiya Onkoloji Elmi mərkəzi Россия, 115478, Москва, Каширское шоссе д.23
Müddət Vəzifə Adı Yer
1985-1988 Cərrah M.Topçubaşov ad. Cərrahlıq İns-titutu Bakı, Şərifzadə küç.,
1989-1992 Onkoloq Rusiya Onkoloji Elmi mərkəzi Rusiya Federasiyası, Moskva
1992-2016 Cərrah Azərbaycan Tibb Universiteti I cər-rahi xəstəliklər kafedrası -----
Müddət Adı Yer
2005 Estetik, rekon-striktiv və plastik cərrah, RF Diplomdan sonrakı Tibb Akademiyası Sankt-Peterburq
2016 Süd vəz xər-çəngi, Gineko-loji xərçəng, Amerika-Avtriya Fondu Avrtiya, Salzburg
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Qarın boğluğu üzvlərinin kəskin cərrahi xəstəliklərinin diaqnostik ekspert sistemlərinin yaradılması və tətbiqi А.А.Гейбулла, N.Ə.Rəhimova, S.B.Həbibullayev Monoqrafiya, Bakı, “Elm”.- 2000.-175 S. UOTC -681.51:61
Наш опыт риносептопластики А.А.Гейбулла Məqalə - Анналы пластичес-кой, реконструктивной и эсте-тической хирургии. – № 2. – 2006. – C. 41-49
Qarın boşluğunda cərrahi əmə-liyyat keçirmiş xəstələrdə lapa-roskopik appendektomiyanın tex-nik çətinliklərinin aradan qaldı-rılması yolları Rüstəm Ə.M., Zeynalov S.M., Bayramov N.Y., Qeybulla A.Ə. Azərbaycan Tibb Universiteti: Tezis Professor H.A.Sultanovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın mate-rialları, Bakı. Uniprint. 2012. - C. 63-64
Azərbaycanda dolixokolonun cər-rahi müalicəsində laparoskopi-yanın tətbiqi təcrübəsi Həsənov N.Ə., Qeybulla A.Ə., Rüstəm Ə.M. Azərbaycan Tibb Universiteti: Professor H.A.Sultanovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın mate-rialları, Bakı. Uniprint. 2012. - C. 65
Enterovezikal fistul ilə ağırlaşmış kolorektal xərçəng zamanı palliativ taktika Qeybulla A.Ə., Həsənov N.Ə., Əhmədov O.A., Rüstəm Ə.M. Azərbaycan Tibb Universiteti: Professor H.A.Sultanovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın mate-rialları, Bakı. Uniprint. 2012. - C. 67
Qurum
Rusiya Cərrahlar Cəmiyyətinin üzvü
Rusiya Plastik, Rekonstruktiv və Estetik Cərrahlar Cəmiyyətinin üzvü
Ümumdünya Plastik və Estetik Cərrahlar Cəmiyyətinin üzvü