Bizim həkimlər

Assistent Sədaqət Bağırova

Assistent Sədaqət Bağırova

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: Assistent
Şöbə: Ümumi cərrahiyyə
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1991-1997 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1997-1999 Klinik ordinatura Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1999-2002 Aspirantura Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1997-1999 Klinik ordinatura ATU,Ümumi cərrahiyyə və anesteziologiya kafedrası Bakı
1999-2002 Aspirant ATU,Ümumi cərrahiyyə və anesteziologiya kafedrası Bakı
2003-2011 Baş laborant ATU,Ümumi cərrahiyyə və anesteziologiya kafedrası Bakı
2011-2015 Assistent ATU,Ümumi cərrahiyyə və anesteziologiya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2014 Bilik və bacarıqlarin təşkili kursu Bakı
2015 Kolorektal cerrahi kursu Ankara/Türkiyə
2015 Temel cerrahi eyitimi kursu Ankara/Türkiyə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
"Endogen intoksikasiyasının azalmasında aerosil sorbentinin rolu" prof.Ş.B. Quliyevin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş eımi-təcrübi konfransın materialları sırasında tezis Bakı, 2006
"Влияние аеросила на желчеобразовательную функцию печени" prof.Ş.B. Quliyevin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş eımi-təcrübi konfransın materialları sırasında tezis Bakı, 2006
"Stranqulyasion bağırsaq keçməzliyinin müaıicəsində aerosil sorbentinin effekti" "Azərbaycan Tibb Jurnalı", №4, səh. 32-37 Bakı 2007
Qarın boşluğunun irinli proseslərində müalicə taktikası Prof.B.X. Abbasovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq iştiraklı elmi-praktiki konfransın materialları sirasinda Tezis Bakı-2013
Sepsis zamanı müalicə taktikası Prof. B.X. Abbasovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq iştiraklı elmi-praktiki konfrasın materialları sırasında tezis Bakı-2013
Qurum
Turk cərrahi dərnəyi