Bizim həkimlər

Dossent Vahid Qurbanov

Dossent Vahid Qurbanov

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: Dossent
Şöbə: Ümumi cərrahiyyə
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
Müddət Vəzifə Adı Yer
Müddət Adı Yer
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Kəskin pankreatitlərin müasir diaqnostikası Tağıyev Е.Q.
Ümumi cərrahlıqdan təcrübə dərslərinin aparılma qaydaları Tibbi-profilaktika fakiltəsi üçün tədris vəsaiti Bakı-2012
Целесообразность сочетания герниопластики с абдоминопластикой в хирургии больших и гигантских вентральных грыж Qasımov E.M. Məmmədov R.Ə. Prof. H.A. Sultanovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları.Bakı-2013.
Тактика хирурга при остром холецистопанкреатите Yusubov М.О. ə.e.x., t.e.d., prof B.X.Abasovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq iştiraklı elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı- 2013.
Kəskin pankreatit zamanı müalicə taktikası t.e.d., professor B.M.Aşurovun 70 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfransının materialları. Bakı – 2013.
Qurum