Bizim həkimlər

T.E.D/Professor Çərkəz Cəfərov

T.E.D/Professor Çərkəz Cəfərov

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: Professor
Şöbə: Ümumi cərrahiyyə
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1959-1965 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1967 Klinik-ordinatura 4 saylı Bakı şəh. Kliniki xəstəxanasının köks cərrahlığı şöbəsi. Bakı
1971-1973 Aspirant Leninqrad şəh. Ümumittifaq Elmi Tədqiqat Pulmanologiya İnstitutu. Sankt-Peterburq/Rusiya
1976 Böyük elmi işçi ETKETİ köks cərrahiyyəsi şöbəsi Bakı
1982-1987 Doktorant İ.M.Seçenov adına I Moskva Tibb İnstitutu Moskva/Rusiya
1995-2015 Professor, kafeda müdiri. ATU,Ümumi cərrahiyyə kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Mediastenitlərin diaqnostika və cərrahi müalicəsi Abasov B.X. Prof.Abasov B.X.80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-təcrübi konfransın materialları
Udlaq-yoğun bağırsaq anastomozunun forma laşdırılması Cəfərov E.Ç. Prof.Abasov B.X.80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-təcrübi konfransın materialları
Yemək borusu-mədə keçidinin sinir əzələ mənşəli xroniki keçməzliyinin müalicə prinsipləri Cəfərov E.Ç. Prof.Abasov B.X.80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-təcrübi konfransın materialları.
Влияние выбора оптимальной мобилизации желудка на состояние регионарного кровотока у оперированныхполных с язвенной болезнью желудка Гасымов Э.М Sağlamlıq -Здаровье №1.2004. Баку.
209 elmi iş müəllifidir
Qurum