Bizim həkimlər

T.E.D/Professor Nuru Bayramov

T.E.D/Professor Nuru Bayramov

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: I cərrahi xəstəliklər kafedrasının müdiri
Şöbə: Transplantologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1980-1986 Həkim – cərrah Azərbaycan Tibb İnstitutu Bakı, Nəsimi r-nu, S.Vurğun 167
1986-1988 Klin.ordinatura Cərrah Azərbaycan Tibb İnstitutu Bakı, Nəsimi r-nu, S.Vurğun 167
1988-1991 Aspirantura Seçenov ad. Moskva Tibb Akademiyası Moskva
Müddət Vəzifə Adı Yer
1991- Assistent ATU I cərrahi xəstəliklər ka-fedrası Bakı
1994- Stajer Yüksək İxtisas Xəstəxanası Başkent Üniversiteti, Ankara Universiteti
1996- Doç. Dr. Yüzüncü Yıl Universiteti Tibb Fakültəsi, Ümumi Cərrahiyyə kafedrası Van
1998- Doç. Dr Kırıkkale Universiteti Tibb Fakültəsi, Ümumi Cərrahiyyə kafedrası Kırıkkale
1999- Dossent ATU, I cərrahi xəstəliklər ka-fedrası Bakı
2004- Professor ATU, I cərrahi xəstəliklər ka-fedrası Bakı
2012 Kafedra müdiri ATU, I cərrahi xəstəliklər ka-fedrası Bakı
Müddət Adı Yer
1994 Laparoskopik cərrahiyyə, Ankara
2000 Mikrocərrahiyyə (Gülhane Askeri Tıp Aka-demisi Ankara
2003 ATLS (Advanced Trauma Life Support, American College of Surgeons --------
2006 Laparoskopik fundoplikasiya İstanbul Has-tanesi İstanbul
2011 Qaraciyər transplantasiyası, İASGO + TKD İstanbul
2011 Qaraciyər transplantasiyası, EASL Lissabon, Portuqaliya
2012 Transplantasiya (ITP, European Society of Transplantation) -------
2012 Split Liver Transplantation (Bursa, Turkiyə)
2016 Böyrək transplantasiyası İstanbul
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Xroniki osteomielitlərin kompleks müalicəsində kombinəolunmuş lazer-lərin tədbiqi, Moskva Tibb Elmləri Namizədi, KD No -041869, SSRİ AAK, Moskva Doctor of Philosophy in Medicine (PhD), KTP No-003665, Moskva,1991
Qaraciyər rezeksiyalarından sonrakı ağırlaşmaların proqnozlaşdırılması və profilaktikası Tibb Elmləri Doktoru, ED No 0467, AAK, Bakı Bakı, 1999
Canli donordan alınmis qaraciyərin ortotopik transplantasiyasindan son-raki biliar agirlasmalar. Bayramov N.Y., Memmedov R, Novruzov N, Sefiyev I, Memmedova S. Cerrahiyyə 2014, 4: 80 – 89.
Qaraciyərin fibrozunu qiymətləndirmə üsulları. Bayramov N.Y. Ömərov T. Zeynalov N.A. Cərrahiyyə. 2015. №1 (41). -s. 39-4
Canlı vericili qaraciyərin sağ payının transplantasiyasından son-rakı biliar fəsadlar: 147 hadisənin təhlili. Bayramov N.Y., Məmmədov R.A., Kayaalp C., Yılmaz S., Həsənov A.B Cərrahiyyə, 2015, 9 – 15.
Билиарные осложнения после трансплантации правой доли пече-ни от живых доноров. Байрамов Н.Ю., Мамедов Р.А., Дж. Кайаальп, С. Йылмаз, М.Я. Аскеров, С.С. Мамедова. Kлиническая хирур-гия, 2015, 10:32-34.
Pankreasin neyroendokrin şişi: İnsu-linoma. X.N.Şirinova, R.A. Məmmədov, N.Y.Bayramov. Cərrahiyyə, 2015, N 4
Retroperitoneal fibroz – Ormond xəs-təliyi. Xəstə təqdimatı. X.N.Şirinova, R.A.Məmmədov, N.Y.Bayramov. Cərrahiyyə, 2016, N 3
Qurum
Avropa Hepatoloqlar Cəmiyyəti (EASL)
Avropa Endoskopik Cərrahiyyə Cəmiyyəti (EAES)
Avropa Transplantasiya Cəmiyyəti (ESOT)
Beynəlxalq Qastroenteroloqlar və Onkoloji Cərrahlar cəmiyyəti (IASGO)
Avropa Transluminal Cərrahiyyə Cəmiyyəti (EATS)
Klinik Robotik Cərrahlar Cəmiyyəti (CRSA)
Türkiyə Qastroenteroloqlar Cəmiyyəti
ATU nəznində Dissertasiya şurası
ATU Cərrahiyyə üzrə Problem Komissiya (sədr)
ATU Elmi Şurası
ATU I müalicə-profilaktika fakültəsinin Elmi Şurası
Azərbaycan Bariatrik və Metabolik Cərrahlar İctimai Birliyi
Beynəlxalq Qaraciyər Transplantasiyası Cəmiyyəti (ILTS)
Beynəlxalq Piylənmə Cərrahiyyəsi Federasiyası (IFSO)
Azərbaycan Cərrahlar Cəmiyyəti
Avrasiya Cərrahlar və Qastroenteroloqlar Cəmiyyəti
AMEA Tibb üzrə Problem Şura (sədr)