Bizim həkimlər

Həkim Bəsti Məmmədova

Həkim Bəsti Məmmədova

İxtisas: Həkim-laborant
Vəzifə: Həkim
Şöbə: Laboratoriya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1990-1996 Həkim Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1996-1997 Həkim-interna Mərkəzi Klinika Tovuz
2003-2004 Həkim-laborant "Vital" klinika Bakı
2004-2016 Baş laborant ATU, Biokimya kafedrası üzrə elmi-tədqiqat laboratoriyası Bakı
2016-cı ildən hal-hazıradək Həkim-laborant ATU,Tədris Cərrahiyyə Klinikası Bakı
Müddət Adı Yer
2002-2003 Laboratoriya işi üzrə təkmilləşmə kursu Bakı, Ə.Əliyev ad. Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Qalxanabənzər vəzinin funksional pozulmaları və qaraciyər patologiyaları T.Ə.Əsgərova, B.M. Məmmədova, Ş.İ.Həsənova Azərbaycan Metabolizm jurnalı, 2011, № 3
Состояние антиоксидантной и оксидантной системы у больных ревматизмом и наследствен¬ны¬ми коллагенопатиями Т.А. Аскеров, Х.Н. Азизова, Б.М Мамедова Curirul Medical, 2013, vol. 56, № 6
Study of serum ceruloplasmin in breast cancer patients before and after therapy А.М. Afandiev, M.R.Quliyev, R.G. Abilova, B.M. Mamedova Azərbaycan Metab¬о¬izm jurnalı, 2010, cild 11, № 1
Mexaniki sarılıq və kəskin xolangitli xəstələrdə lazer və ozonoterapiyanın müştərək tətbiqinin öd lipidlərinin peroksidləşməsinə və biokimyəvi göstəricilərinə təsiri Q.M.Ağayev, R.Ş. Qasımov, A.C Cabbarova, B.M. Məmmədova Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2010, №2
Qalxanabənzər vəzinin funksional pozulmaları və qaraciyər patologiyaları arasında qarşılıqlı əlaqə zamanı baş verən biokimyəvi və kliniki dəyişikliklər B.M. Məmmədova, T.Ə.Əsgərova, Ş.İ.Həsənova Azərbaycan Metabolizm jurnalı, 2011, cild 12
Staus of antioxidant and oxidant systems in rheumatic fever and hereditary collagen dysplasias X.H. Azizova, T.A. Askerova, B.M. Mamedova Curierul medical scientific medical jurnal 2013 december,Vol 56, N6
Prevalence of İnterstinal Parasites in Patients Applied to Clinics of Azerbaijan Medical University Y.Hacıyev, B.Məmmedova, L.Rəhimli, N.Mamyayeva The 7th EURASİA Congress of İnfectious Diseases 2015 pg. 309
Qurum