Bizim həkimlər

T.E.N/Dossent Rauf Nağıyev

T.E.N/Dossent Rauf Nağıyev

İxtisas: Uroloq
Vəzifə: Dossent
Şöbə: Urologiya
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1994-2000 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2000-2002 Klinik ordinatura ATU,Urologiya kafedrası Bakı
2003-2006 Aspirant ATU,Urologiya kafedrası Bakı
2006-2016 Assistent ATU,Urologiya kafedrası Bakı
2016-h/h Dossent ATU,Urologiya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2005 ESU course «Radical cystectomy and bladder subsitution – surgical triks and management of complication»,«Laparoscopy for beginners»,«Advansed couse on laporoscopy – upper tract» XXth EAU Congress, Istanbul, Turkey.
2005 ESU – Masterclass in association with Weill Medical College of Cornell University and European School of Urology Zaisburq/Avstriya
2010 Turkish Association of Urology I Marmara laparoscopic course. İstanbul/Türkiyə
2010 Turkish Association of Urology II Marmara laparoscopic course. İstanbul/Türkiyə
2010 Endouroloji və Laparoskopik kurs İstanbul/Türkiyə
2011 “Advanced course on upper tract laparoscopy, adrenal and stones”,“Advanced course on laparoscopic nephrectomy” Vyana/Avstriya
2012 European Institute of Telesurgery Laparoscopic Urological surgery Intensive Course Strazburq/Fransa
2013 Ecole Europeenne de Chirurgie «Masterclass on laparoscopy in urology» Paris/Fransa
2016 36th International Applied Laparoscopic Urology course organized by Turkurolap Afina/Yunanıstan
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Лапароскопическая радикальная нефрэктомия. Нагиев Р.Н., Имамвердиев С.Б. Шанлы О.М Урология, 2016, № 2, с. 66-69.
Laparoskopik və retroperitoneoskopik nefrektomiyanın yaxın və uzaq nəticələrinin böyrək fəaliyyətinin itirilməsinə səbəb olan etioloji faktorlardan asılılığı. Nağıyev R.N Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2016/2 s. 57-63.
Laparoskopik nefrektomiya – transperitoneal və retroperitoneal yanaşmalar. Nağıyev R.N. Cərrahiyyə, 2016, № 2, s.79-84.
Эндовидеохирургическое лечение больных с опухолями почки. Имамвердиев С.Б. Нагиев Р.Н., Шанлы О.М. Материалы 5 Рос-сийского конгресса по эндоурологии и новым технологиям. 8-10 сентября 2016 г. Ростов, Россия, c. 156-157.
THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY DEPENDING ON THE TYPE OF ACCESS AND THE TUMOUR SIZE. Naghiyev R, Imamverdiyev S, Sanli O. Georgian Med News. 2016, Oct;(259):10-17.
Qurum
Avropa Uroloqlar assosiasiyası
Azərbaycan Uroloqlar Assosiasiyası
Endouroloji Cəmiyyəti