Bizim həkimlər

T.E.D/Professor İlham Əhmədov

T.E.D/Professor İlham Əhmədov

İxtisas: Uroloq-androloq
Vəzifə: Professor
Şöbə: Urologiya
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1986-1992 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1992-1999 Baş laborant ATU,Urologiya kafedrası Bakı
1999-2013 Assistent ATU,Urologiya kafedrası Bakı
2013-2017 Dossent ATU,Urologiya kafedrası Bakı
2017-h/h Professor ATU,Urologiya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
Andrologiya kursu İstanbul/Türkiyə
Mikroskopik androloji əməliyyatlar kursu İstanbul/Türkiyə
Rekonstruktiv androloji əməliyyatlar kursu İstanbul/Türkiyə
Endouroloji kurs Türkiyə
Perkutan nefrolitotomiya kursu Türkiyə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Penil rekonstruktiv cərrahiyyədə təcrübələrimiz Cabbarlı E.F., Əhmədov İ.S., S.B.İmamverdiyev., Hüseynov Q.R. Azərbaycan Urologiya və Andrologiya Assosiasiyalarının VIII simpoziumun materialları, 2014, səh 25
Ən mükəmməl seçim - mikroskopik varikoselektomiya Hüseynov Q.R., Əhmədov İ.S., S.B.İmamverdiyev., Cabbarlı E.F. Azərbaycan Urologiya və Andrologiya Assosiasiyalarının VIII simpoziumun materialları, 2014, səh 42
“Andrologiya” Dərslik Əhmədov İ.S., İmamverdiyev S.B. 368 səh., Bakı 2015
“Kişi sonsuzluğunun müasir diaqnostika və müalicəsi” dərs vəsaiti Əhmədov İ.S. 146 səh., Bakı 2015
Пенильная фрактура, сопровождающаяся полным отрывом уретры Имамвердиев С.Б., Ахмедов И.С., Джаббарлы Е.Ф., Гусейнов Г.Р. Хирургия. Восточная Eвропа 2016 (5) №1, Б
Qurum
Azərbaycan Andrologiya və Reproduktiv Təbabət Assosiasiyası - sədr
Avropa Uroloqlar Assosiasiyası - üzv
Avrasiya Andrologiya Konseyi - idarə heyətinin üzvü
Avropa Seksual Tibb Cəmiyyəti - üzv
Türk Uroloji Dərnəyi - üzv
Türk Androloji Dərnəyi - üzv