Bizim həkimlər

T.Ü.F.D/Assistent Nuranə Həmidova

T.Ü.F.D/Assistent Nuranə Həmidova

İxtisas: Ginekoloq
Vəzifə: Assistent
Şöbə: II Mamalıq ginekologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1997-2003 Mama-ginekoloq Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2006-2016 Baş laborant ATU,II mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
2016-h/h Assistent ATU,II mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2007 Tətbiqi Homotoksikologiya uzrə təkmilləşmə kursu kecərək diplomla təltif edilmişəm Bakı
2007 Mikrobioloji terapiya kursu üzrə Symbiopharm tibbi seminar kecərək sertifikat əldə etmişəm Bakı
2010 European İnstitute of TeleSurgery tərəfindən təşkil olunmuş ADVANCED COURSE in Laparoscopic Gynaecological Surgery and Training in minimal Acces Surgery İRCAD kurslariında işt. etmiş və sertifikat almışam Strazburq/Fransa
2010 Universite Claude Bernard ana və uşaqların mühafizəsi şöbəsində observasion staj keçmiş və attestatla təltif olunmuşam Lion/Fransa
2011 Mamalıqda müasir yanaşmalar üzrə nəzəri və praktik təlimdə işt. etmiş və sertifikat almışam Bakı
2015 Türkdilli ölkələrin işt. ilə təşkil olunmuş I Ginekoloji konqress Bakı
2016 II Azərbaycan-Alman-Türk Tibb Konqressi Bakı
2016 Ankara Universiteti Tibb Fakultəsi tərəfindən təşk. Olunmuş Ginekologiyada ultrasəs müayinəsi üzrə teorik seminarda olmuş və sertifikat almışam Bakı
2016 ATU, Tədris Cərrahiyyə Klininkasında keçirilmiş Ginekoloji problemlərə və riskli hamiləliklərə müasir yanaşmalar adlı elmi-praktik simpoziumda olmuş sertifikat əldə etmişəm Bakı
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Results of inspection of childbearing age women with polycystic ovarian syndrome N.M.Şəmsədinskaya ATU-nun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfransın materialları, Bakı 2010, s.170-171
Polikistoz yumurtalıqlar sindromlu reproduktiv yaşlı pasientlərin komples müalicəsində steroid saponinlərin tətbiqi və effektivliyinin dəyərləndirilməsi Müasir Ginekologiya və Perinatologiyanın aktual məsələləri, 01, N4/ 2014, s. 20-27
Müxtəlif yaş qruplu polikistoz yumurtalıqlar sindromlu xəstələrdə ultrasəs və dopplerpmetriya müayinəsinin nəticələri. N.F.Əlişova, P.İ.Əliyeva Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, ATU-nun tib.e.d., prof. Əliağa Məmmədoğlu Əlizadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi praktiki material. Bakı 2015, s.55-59
Müxtəlif reproduktiv yaş qrupu polikistoz yumurtalıqlar sindromlu pasiyentlərdə hormonal profilin qiymətləndirilməsi Siraclı Ü.M., “Müasir ginekologiya və perinatologiyanın akrtual məsələləri” Jurnallı, 02,N 2 /2015, s. 27-35
Взаимосвязь уровней провоспалительных цитокинов и активности лимфоцитов у гинекологических больных со спаечным процессом Кулиева И.А. tezis, (çapa göndərilib)
Qurum