Bizim həkimlər

T.Ü.F.D/Assistent Leyla Bağırova

T.Ü.F.D/Assistent Leyla Bağırova

İxtisas: Ginekoloq
Vəzifə: Assistent
Şöbə: II Mamalıq ginekologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1993-2000 Mama-ginekoloq Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2003-2012 Mama-ginekoloq 5№-li Klinik Dogum Evi Bakı
2012-h/h Assistent Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Adı Yer
2001 Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, mamalıq və ginekologiya üzrə ixtisaslaşma Bakı
2009-2010 Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, mamalıq və ginekologiya üzrə ümumi təkmilləşdirmə kursu Bakı
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Современные принципы диагностики и лечения бактериального вагиноза у женщин репродуктивного возраста в условиях г. Баку Л.Г.Багирова Tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya, Bakı, 2013
Особенности микробиоценоза влагалища при бактериальном вагинозе у женщин репродуктивного возраста Л.Г.Багирова Sağlamlıq, Bakı, 2011, №1, s.187-193.
Современные аспекты проблемы бактериального вагиноза Л.Г.Багирова Sağlamlıq, Bakı, 2011, №3, s.137-141.
Особенности клинического течения бактериального вагиноза у женщин репродуктивного возраста Л.Г.Багирова Вестник хирургии Казахстана, Алматы, 2011, №3(27), с.76-78.
Оценка качества жизни женщин с гинекологической патологией Н.М.Шамсаддинская, Л.Г.Багирова Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, Bakı, 2012, №2, s.172-175
Клинические особенности бактериального вагиноза у женщин репродуктивного возраста Л.Г.Багирова Ə.M.Əliyevin 115-illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları, Bakı, 2012, s.305-306.
Характеристика микробного пейзажа влагалища у больных бактериальным вагинозом Л.Г.Багирова Ə.M.Əliyevin 115-illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları, Bakı, 2012, s.307-308.
Комплексная фармакотерапия бактериального вагиноза Л.Г.Багирова Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2013, №1, s.39-44.
Qurum