Bizim həkimlər

Assistent Sevda Müslümova

Assistent Sevda Müslümova

İxtisas: Ginekoloq
Vəzifə: Assistent
Şöbə: II Mamalıq ginekologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1989-1996 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2001 Baş laborant Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
2012 Assistent Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Adı Yer
2012 TMFTibb və perinataloji dərnəyi.VII Beynəlxalq Konqresi İstanbul/Türkiyə
2015 Uşaqlıq boynunun kolposkopiyası ve müalicə metodları. Kiyev/Ukrayna
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Современный взгляд на роль вируса папилломы человека в развитии диспластических процессов шейки матки. Müslümova S.Ə. Bağırova H. F. Sağlamlıq-Bakı 2008 -N 6 – s.7
К вопросу лечения папилломавирусной инфекции шейки матки. Müslümova S.Ə. Bağirova H.F. Azerbaycan Tibb Jurnali Baki- 2008-N4 –s.163
Папилломавирусная инфекция половой системы как фактор риска развития фоновых и предраковых заболеваний шейки матки. Müslümova S.Ə Медицинские науки. Москва-2010 N2 –s.31
Медико-социальные аспекты папилломавирусной инфекции у женщин. Müslümova S.Ə Azərbaycan Tibb Jurnalı Bakı- 2009 N3 – s.84
Локальный иммунный статус женщин с папилломавирусной инфекцией шейки матки. Müslümova S.Ə Наука и современность . Новосибирск – 2010 Секция 9 – стр.191
Результаты комплексного лечения женщин с паталогией шейки матки. Müslümova S.Ə Медицинские науки. Москва -2010 N4 s.7
Медико-социальный портрет женщин с папилломавирусной инфекции шейки матки. Müslümova S.Ə Prof.Ə.N.Hüseynovun 110 illik Yubileyinə hesr olunmuş mamalıq-ginekologiya-perinatalogiyanın bəzi məsələləri mövzusunda res.elmi-praktiki kofransın məqalələr toplusu. 2010-s.158
Диагностика иммунных нарушений и корригируюшая терапия папилломавирусной инфекции шейки матки Образование. Наука. Научные кадры. Издадельство ЮНИТИ-ДАНА, №5, 2012
Qurum