Bizim həkimlər

Assistent Nərgiz Şəmsəddinskaya

Assistent Nərgiz Şəmsəddinskaya

İxtisas: Ginekoloq
Vəzifə: Assistent
Şöbə: II Mamalıq ginekologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1993-1999 Mama-ginekoloq Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1999-2001 Klinik ordinatura ATU,II mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
2001-2005 Baş laborant ATU,II mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
2006-h/h Asisstent ATU,II mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
Müddət Adı Yer
2001 III Российский научный форум «Актуальные проблемы проблемы акушерства, гинекологии и перинатологии» Moskva/Rusiya
2010 XI Всероссийский научный форум «МАТЬ И ДИТЯ» в симпозиуме «Рак шейки матки: перспективы и реальность первичной профилактики» Moskva/Rusiya
2011 Mamalıqda müasir yanaşmalar üzrə nəzəri və praktik təlim Bakı
2011 The 14th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility Paris/Fransa
2014 Acıbadem Kadın Doğum Günleri – 2 Sempoziyumu İstanbul/Türkiyə
2015 Sonsuzluğun müalicəsində müasir texnologiyaların rolu Bakı
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Прогностическое значение крите-риев систоло-диастолического соот-ношение при допплерометрии средней мозговой артерии у беременных с цитомегаловирусной инфекцией Журнал Georgian Medical Weros. Тбилиси-Нью-Йорк, 2006, №9, с 80-83
Прогностическое значение критериев систоло-диагностического состояния при допплерометрии средней мозговой артерии плода у беременных с цитомегаловирусной инфекцией. В журнале Georgian Medical Weros. Тбилиси-Нью-Йорк, №9 (139), 2006, с.80-83 (посвящ. I конгрессу акушеров-гинекологов и перинатологов Закавказья).
Ультразвуковая допплерометрия в оценке состояния фетоплацентарного комплекса. Görkəmli dövlət və elm xadimi, professor Əziz Məmmədkərim oglu Əliyevin anadan olmasının 110 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları.Bakı 2007, s.364-365
Klaster analizi gedişatında SMVİ olan hamilə qadınlarda dölün orta beyin arteriyasının dopplerometriyası zamanı aşkar olunmuş sistolo-diastolik nisbətinin hüdudu ölçüləri İ.A.Qafarov Səmərələşdirici təklif N492, ATU: 12.04.2006
Mamalıqda farmakoterapiyanın xüsusiy­yət­ləri Prof., N.M. Şəmsəddinskaya, ass., P.İ.Əliyeva, ass., N.M.Şəmsəddinskaya (kiçik) Bakı, 2014
Qurum
Tibbi protokolların tərtibində iştirak edir: “Hamiləlik və doğuş zamanı trombofiliyaların kəskin ağırlaşması”