Bizim həkimlər

T.E.N/Assistent Aytən Rzayeva

T.E.N/Assistent Aytən Rzayeva

İxtisas: Ginekoloq
Vəzifə: Assistent
Şöbə: II Mamalıq ginekologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1986-1992 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1992-1993 İnternatura Elmi Tədqiqat Mamaliq-Ginekologiya İnstitutu Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1993-2007 Mama-ginekoloq Nəsimi rayon 20 sayli poliklinika Bakı
2007-h/h Mama-ginekoloq ATU,II mamaliq-ginekologiya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2011 Mamaliqda müasir yanaşmalar üzrə nəzəri və praktik təlim Elmi Tədqiqat Mamalıq-Ginekologiya İnstitutu
2011 Mamaliqda təxirəsalınmaz yardım üzrə nəzəri və praktik təlim Elmi Tədqiqat Mamalıq-Ginekologiya İnstitutu
2011 “Təhsilin Əsasları” fənni bazasında hazırlanmış müasir pedaqogika və psixologiya ilə bağlı təlim kursu Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu
2013 Müasir perinatologiyanın actual problemləri Elmi Tədqiqat Mamalıq-Ginekologiya İnstitutu
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Hormonal kontrasepsiyanın premenstrual sindromun gedişinə terapevtik təsiri Rzayeva A.M., Tağıyeva İ.Ə., Əliyeva S.A ., Həsənova R.P., Hüseynova Z.H. Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri.2011.N1.s.195-196
Анализ особенностей течения беременности при сочетании с инсулинозависимым диабетом Rzayeva A.M., Tağıyeva İ.Ə., Əliyeva S.A ., Həsənova R.P. Материалы посвященной 115-летию Азиза Алиева.Баку.2012.с.151
“Ginekologiya” Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik Prof. Bağirova H.F. redaktorluğu ilə Bakı Şərq Qərb nəşriyyatı 2012,599 səh.
Оценка эффективности лечения беременных с синдромом “потери плода” в анамнезе у женщин с приобретенно тромбофилией Prof. Bağirova H.F., Rzayeva A.M., Tağıyeva İ.Ə., Əliyeva S.A., Həsənova R.P. Məmmədli G.H. Sağlamlıq jurnalı,Bakı,2013,N1,с. 59-62
Сравнительная оценка различных методов медикаментозного прерывания беременности Rzayeva A.M., Tağıyeva İ.Ə., Əliyeva S.A. Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri.2015.N2.s.172-175
Прогнозирование преэклампсии и синдрома потери плода у беременных с тромбофилией в анамнезе Rzayeva A.M., Tağıyeva İ.Ə., Əliyeva S.A . Həsənova R.P. Sağlamlıq jurnalı,Bakı,2015,N4, s. 95-97
Qurum