Bizim həkimlər

T.Ü.F.D/Assistent Əjdər Əsədov

T.Ü.F.D/Assistent Əjdər Əsədov

İxtisas: Radioloq
Vəzifə: Assistent
Şöbə: Şüa-diaqnostikası
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
2004-2010 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
2010-2011 İnternatura Mərkəzi Klinik Xəstəxana Bakı
2011 Aspirantura ATU,Şüa diaqnostika və şüa terapiyası kafedrası Bakı
2014-h/h Asisstent ATU,Şüa diaqnostika və şüa terapiyası kafedrası Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2014-h/h Həkim-radioloq ATU Tədris Cərrahiyyə Klinikası Radiologiya şöbəsi Bakı
Müddət Adı Yer
2013 İxtisaslaşma kursu-Memorial şişli xəstaxanası İstanbul/Türkiyə
2015,2016 İxtisaslaşma kursu-İstanbul Universitetinin Cerrahpaşa Tıp Fakultəsinin Radiologiya şöbəsi İstanbul/Türkiyə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Müxtəlif mənşəli qaraciyər şişlərinin MRT üsulu ilə diaqnostikası B.Ə.Baxşiyev, Ə.S.Əsədov Az.Tibb jurnali. 2014, N1, s.120-124
Qaraciyərin xoş və bədxassəli yeni törəmələrinin KT üsulu ilə diaqnostikası Ə.S.Əsədov Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2014
Комплексная лучевая диагностика первичных злокачественных опухолей печени Б. А.Бахшиев. А.С.Асадов Жур.Хирургическая практика. 2014
15-ə yaxın elmi məqalələri dərc olunub
Qurum