Bizim həkimlər

T.E.N/Assistent Raziya Həsənova

T.E.N/Assistent Raziya Həsənova

İxtisas: Ginekoloq
Vəzifə: Assistent
Şöbə: II Mamalıq ginekologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1984-1987 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1987-1990 Mama-ginekoloq Secenov adına I Moskva Tibb Akademiyası, I müalicə-profilaktika fakültəsi Moskva/Rusiya
Müddət Vəzifə Adı Yer
1995-1997 Mama-ginekoloq Marneuli rayon doğum evi Marneuli/Gürcüstan
1997-2005 Aspirant Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
2001 Assistent ATU,II mamalıq və ginekologiya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Vaxtından əvvəl doğuşun xüsusiyyətləri Rzayeva A.M., Əliyeva S.A., Tağıyeva İ.Ə. “Sağlamlıq” Bakı 2010, N8,s.86-87
Hormonal kontrasepsiyanın premenstrual sindromun gedişinə terapevtik təsiri Rzayeva A.M., Əliyeva S.A., Tağıyeva İ.Ə. Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri. 2011. N1, s.195-196
“Ginekologiya”. Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik Prof. H.F.Bağırova Redaktorluğu ilə Bakı “Şərq Qərb nəşriyyatı” 2012, 599 səh.
Анализ особенностей течения беременности при сочетании с инсулинозависимым диабетом. И.А.Тагиева, С.А.Алиева, А.М.Рзаева Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları. Bakı 2012. səh. 351-352
Оценка эффективности лечения беременных с синдромом потери «плода» в анамнезе у женщин с приобретенной тромбофилией Bağırova H.F, Tağıyeva İ.Ə. Əliyeva S.A., RzayevaA.M., Məmmədli G.H. “Sağlamlıq”. 2013. №1, с. 59-62
Qurum