Bizim həkimlər

T.E.N/Dossent İradə Tağıyeva

T.E.N/Dossent İradə Tağıyeva

İxtisas: Ginekoloq
Vəzifə: Dossent
Şöbə: II Mamalıq ginekologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1975-1981 Mama-ginekoloq Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1989-1991 Klinik ordinatura ATU,II mama-ginekologiya kafedrası Bakı
1991-2008 Asisstent ATU,II mama-ginekologiya kafedrası Bakı
2008 Dossent ATU,II mama-ginekologiya kafedrası Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
Müddət Adı Yer
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Normal kontrosepsiyanın premeustra sindromun grdişinə terapevtik təsiri A.M. Rzayeva, S.A. Əliyeva, Y.B.Həsənova, Y.Ə.Tağıyeva, Z.H.Hüseynova Azərbaycan Təbabətin müasir nailiyyətləri, N1, 2011, стр, 199-196
Анализ особенностей течения б-ти при сочетании с инсулино-зависимости диабетом И.А.Тагиева, С.А.Алиева, А.М.Рзаева, Р.К.Гасанова К юбилею А.Алиева 2012, стр 181. Баку
Предгравидарное подготовка женщин с привычным невынашыванием на ранних сроках беременности. Х.Ф. Багирова. П.Х. Касимова И.А.Тагиева, С.А.Алиева Украинский журнал. Кинетической лабораторной медицины 2012 г том 7. № 3.
Оценка эффективности лечения б-ных с синдромом потери плода» в анамнезе у женщин с приобретенной тромбодгилией Багирова Х.Ф, Тагиева И.А., Алиева С.А., Гасанова Р.П. Рзаева М.П. Баку, 2013 №1.стр.59-62
Перенатальная диагностика у беременных старшего возраста S.A.Əliyeva, A.M.Rzayeva, Ş.M.Ələsgərova Sağlamlıq Jurnalı N.2, 2016, s.275-276
Qurum