Bizim həkimlər

T.E.N/Dossent Səfa Bağırova

T.E.N/Dossent Səfa Bağırova

İxtisas: Ginekoloq
Vəzifə: Dossent
Şöbə: II Mamalıq ginekologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
Mama-ginekoloq Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
Müddət Adı Yer
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Динамика причин летального исхода матерей по данным клинического родильного дома №5 им. Ш.М.Алескеровой GEORGIAN MEDICAL NEWS. Тбилиси, New-York, ежемесячный научный журнал, 2006, №9 (138), с. 26-29
Mamalıq (Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik). Həmmüəlliflər 2007,367 səh.
Акушерские кровотечения, как причина материнской смертности «Сагламлыг» журналы. Бакы, 2008, с. 82-89
Hamiləlik və şəkərli diabet «Konsilium» elmi-kütləvi tibb jurnalı, 2008, №3(39), s.5-8
Гестоз, как причинный фактор материнской смертности GEORGIAN MEDICAL NEWS. Тбилиси, New-York, ежемесячный научный журнал, 2009, №10, s.16-20
Qurum