Bizim həkimlər

T.E.D/Professor Naziya Şəmsədinskaya

T.E.D/Professor Naziya Şəmsədinskaya

İxtisas: Ginekoloq
Vəzifə: Əməkdar elm xadimi, T.E.D/Professor, “Şöhrət” ordeni laureatı
Şöbə: II Mamalıq ginekologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1944-1949 Mama-ginekoloq Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1952 Mama-ginekoloq A.Əliyev ad.HTİ –da 6 aylıq kurs Bakı
1957 Aspirantura ATİ, F.N.İlyinin rəhbərliyi altında Bakı
1962 Namizədlik dərəcəsi (tibb e.n.) “Материалы к изучению эклампсии в Азербайджане” ВАК СССР
1973 Dossent (tibb e.d.) “Тазовая артериография в изучении анотомического и функционального состояния сосудов матки и ее придатков” ВАК СССР
Müddət Vəzifə Adı Yer
1950-1955 Rayon mama-ginekoloqu Naxçıvan ASSR, Ordubad Naxçıvan
1955 Mama-ginekoloq Nadejda Krupskaya ad. 2 saylı kl.xəstəxanası indiki Ş.M.Ələsgərova ad. 5 saylı kl.doğum evi Bakı
1970-1973 ATU,II mamalıq-ginekologiya kafedrasının müdiri Ş.M.Ələsgərova ad. 5 saylı kl.doğum evi Bakı
1998-2003 ATU,II mamalıq-ginekologiya kafedrasının müdiri Ş.M.Ələsgərova ad. 5 saylı kl.doğum evi Bakı
Müddət Adı Yer
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Выраженность экспрессии маркеров активации лимфоцитов у женщин с привычным невынашиванием беременности. Reproduktiv sağlamlıq və perinatologiya, 2006, N2, s. 52-53
Fetoplasentar çatışmamazlığı olan hamilə qadınlarda antifosfolipid sindromu zamanı hüceyrə homeostazı Azərbaycan Tibb jurnalı .2007, N4
Клиническое значение и ведение родов после экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона. Sağlamlıq, 2007, №10, с.126-130
Выраженность экспрессии маркеров лимфоцитов у женщин с привычным невынашиванием беременности. Sağlamlıq, 2007, №2, с. 52-53 №2, с. 52-53
Mamalıq (Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik). Bakı, 2007, s.8-35
Qurum
Səhiyyə Nazirliyinin Attestasiya komissiyasının üzvü
Ş.M.Ələsgərova adına 5 saylı kliniki doğum evinin, 1 və 5 saylı qadın məsləhətxanasının konsultantı.
Aprobasiya komissiyasının sədri
Respublika mama-ginekoloqların elmi cəmiyyətinin idarə heyyətinin sədr müavini
Böyük Elmi Şuranın üzvü
ATU-nun nəzdindəki D.03.011 Dissertasiya Şurasının iclasının üzvü
Mama – ginekoloqların respublika cəmiyyətinin üzvü.
«Konsilium jurnalının eksperti.
AZ.PŞN Attestasiya komissiyasının üzvü