Bizim həkimlər

T.E.D/Professor Hicran Bağırova

T.E.D/Professor Hicran Bağırova

İxtisas: Ginekoloq
Vəzifə: ATU-nun II mamalıq-ginekologiya kafedrasının müdiri
Şöbə: II Mamalıq ginekologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1967-1973 Mama-ginekoloq Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1973-1974 İnternatura RKX Bakı
1975-1977 Klinik ordinatura SSRİ TEA ÜOEM ginek. Şöbəsində ordinatura Moskva/Rusiya
1978-1979 Baş laborant ÜOEM ginek.şöbəsində baş laborant Moskva/Rusiya
1979-1984 Mama-ginekoloq ÜOEM həkim mama-ginekoloq Moskva/Rusiya
1984-1986 Mama-ginekoloq ÜOEM ginekologiya şöbəsinin kiçik elmi işçisi Moskva/Rusiya
1986-1993 Mama-ginekoloq ÜOEM həkim mama-ginekoloq Moskva/Rusiya
1991 Ali dərəcəli həkim onkoloq-ginekoloq Moskva/Rusiya
Müddət Vəzifə Adı Yer
1993-1996 Assistent ATU-nun II mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
1996-1997 Dossent ATU-nun II mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
2003 Dossent, kafedra müdiri ATU-nun II mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
2007 Professor, kafeda müdiri. ATU-nun II mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Preqravidar hazırlıq zamanı böyrək patologiyalı xəstələrdə anemiyanın korreksiyası H.F.Bağırova Ş.H.Qədimova Azərbaycanın milli elmlər akademiyasının “Xəbərləri” Biologiya və tibb elmləri. Cild 69, N1, Bakı 2014, səh. 104-109
İşçi qadınların reproduktiv sistem orqanlarına tikiş istehsalatının peşə amillərinin mənfi təsirinin profilaktikası H.F.Bağırova G.A Məmmədova Azərbaycan Resp. Səhiyyə Nazirliyi, ATU, (metodik tövsiyyə), Bakı 2014,16 səh
Yumurtalıq polikistozu sindromu olanqadınlarda ovarial ehtiyatın funksional vəziyyəti H.F.Bağırova, S.Ə.Müslümova, Ü.M.Siraclı Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2015, N2, səh 30-34
Yumurtalıqların polikistozu sindromu olan qadınların qanında hormonal profilin xarakteristikası H.F.Bağırova, İ.X.Səlimxanova “Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri” jurnalı, 2015, N2, səh 233-236
Uşaqlıq borularının keçməzliyinin diaqnostikası və müalicəsi H.F.Bağırova Ü.G.Rüstəmli Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı 2015
Cəmi: 123
Qurum
ATU-nin Böyük Elmi Şurasının üzvü
II Müalicə- profilaktika fakultəsinin Elmi Şurasının üzvü
Respublika mama-ginekoloqlarının elmi cəmiyyətinin sədr müavini
Ginekologiya şöbəsinin konsultantı
ATU-nun nəzdindəki D.03.011 Dissertasiya Şurasının üzvü
Cərrahiyə üzrə problem komissiyasının üzvü
ETMQİ-nin Elmi Şurasının üzvü
Az. R. Səhiyyə Nazirliyi Elmi Tibbi Şuranın plenum üzvü
Alman-Azərbaycan mama-ginekoloqlar cəmiyyətinin sədri.