Bizim həkimlər

Baş laborant İsmayıl Qarayev

Baş laborant İsmayıl Qarayev

İxtisas: Neyrocərrah
Vəzifə: Baş laborant
Şöbə: Neyrocərrahiyyə
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
2000-2006 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
2006-2007 İnternatura Musa Nağıyev adına TTYX Bakı
2007-2009 Klinik ordinatura Институт Нейрохирургии им. А.П.Ромоданова Kiyev/Ukrayna
2010 Fellowship Neukoln Klinikum Berlin/Almaniya
2013 Fellowship Özel Gazi Hastanesi İzmir/Türkiyə
Müddət Vəzifə Adı Yer
2003-2005 Tibb qardaşı Musa Nağıyev adına TTYX Bakı
2006-2007 Həkim-interna Musa Nağıyev adına TTYX Bakı
2007-2009 Ordinator Институт Нейрохирургии им. А.П.Ромоданова Kiyev/Ukrayna
2009-h/h Baş laborant ATU,Neyrocərrahlıq kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2009 Çoxsaylı beynəlxalq konfranslar Türkiyə,Misir,Ukrayna,Azərbaycan
2010 Baku-Berlin Education Program Berlin/Almaniya
2013 Spinal surgery fellowship İzmir/Türkiyə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Boyun və bel oma nahiyyəsində lokalizasiya olunmuş fəqərəarası disk yırtıqlarının cərrahi müalicəsinə təsir edən amillər Allahverdiyev A.S.,Etibarlı S.A.,Xəlilzadə R.S.,Novruzov E.H.,Qarayev İ.C. Azərbaycan Tibb Jurnalı 2014
About the surgical treatment of cervical spine intervertebral disc herniations Qarayev İ.C.,Etibarlı S.A.,Novruzov E.H. Nöroşirurji dergisi 2014
О методах диагностики грыж межпозвонковых диков шейного отдела позвоночника. Qarayev İ.C.,Etibarlı S.A.,Xəlilzadə R.S.,Novruzov E.H. Cərrahiyyə jurnalı 2014
Fəqərə sütunu boyun nahiyyəsi sinir elementlərinin diskogen kompressiyası zamanı neyrovizualizasiya üsullarının rolu haqqında Qarayev İ.C.,Etibarlı S.A.,Novruzov E.H. Azərbaycan Ortopediya və Travmotologiya Jurnalı 2014
Qurum