Androloji check-up (cinsi xəstəliklər zamanı)

Androloji check-up (cinsi xəstəliklər zamanı)

01.10.2017

1.Androloqun müayinəsi
2.Skrotal USM
3.Ümumi yaxma (uretral ifrazatın mikroskopik müayinəsi)

Cəmi:48 azn