Xəbərlər

Mayın 5-7 Tədris Cərrahiyyə klinikasında KURŞAT KARADAYI rezidentlət üçün mühazirələr oxudu.

Mayın 5-7 Tədris Cərrahiyyə klinikasında KURŞAT KARADAYI rezidentlət üçün mühazirələr oxudu.

12.05.2015

Mayın 5-7 Tədris Cərrahiyyə klinikasındaTürkiyənin Sivas şəhəri Cümhuriyyət Universiteti Ümumi Cərrahlıq kafedrasının cərrahı prof. KURŞAT KARADAYI və Döş qəfəsi cərrahlığı kafedrasının dosenti ŞÜLE KARADAYI "Peritonun karsinomatozunda müalicə üsulları" , " Ağciyər həcmi kiçildici əməliyyatlar" , "Pnevmotoraks" mövzularında rezidentlət üçün mühazirələr oxudu.