Bizim həkimlər

Assistent Sahib Bilalzadə

Assistent Sahib Bilalzadə

İxtisas: Üz-çənə cərrahı
Vəzifə: Assistent
Şöbə: Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1994-1999 Stomatoloq Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1999-2001 Klinik ordinatura Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1996-1999 Orta tibb işçisi 1 saylı ŞKX-nin üz-çənə cərrahiyyəsi şöbəsi Bakı
1999-2001 Klinik ordinatura ATU,Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası Bakı
2002-2007 Baş laborant ATU,Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası Bakı
2008-h/h Assistent ATU,Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2004 “Periodontal cərrahiyyə” İstanbul/Türkiyə
2006 New conception end methods in implantologi Bakı
2007 Participated in an MIS implant seminar Bakı
2007 EDAD İÇG və Alman oral cərrahi dərnəklərinin təşkil etdiyi kofrans İstanbul/Türkiyə
2008 Beynəlxalq Üz-çənə cərrahlarının konfransı, Poster Tehran/İran
2008 Plastik cərrahiyyə konfransı Bakı
2009 TOİD və Avstriya oral impl. Dərnəyinin təşkil etdiyi konfrans Antalya/Türkiyə
2010 “Axiom implant training” Sallançes/Fransa
2010 TOİD və Avstriya oral impl. Dərnəyinin təşkil etdiyi konfrans Antalya/Türkiyə
2011 IV International Caspian Conference of oral implantologists Bakı
2012 CEREC end inlab training for users Benşeym/Almaniya
2013 Has completed an advanced seminar in implant dentistry Hayfa/İsrail
2013 TOİD və Avstriya oral impl. Dərnəyinin təşkil etdiyi konfrans Antalya/Türkiyə
2013 AOCMF Principles Course Bakı
2013 MİS Global Conference Kann/Fransa
2014 XI – Beynelxalq Oral Cerrahi Konfrans ve master klass Ankara/Türkiyə
2014 Pedoqoji kurs –Müəllimlər İnstitutu Bakı
2015 International Scientific Conference of Oncology Bakı
2015 Parodontoloji cərrahiyyə kursu, master klass Moskva/Rusiya
2016 MİS Global Conference Barselona/İspaniya
2016 Üz-çənə cərrahiyyəsi kursu, Ə.Əliyev adına HTİ. Bakı
2016 Training course on modern dental impl. Landsberq/Almaniya
Adı Müəllif(lər) Nəşr
“Hemostatik sıxac” Yusubov Y.Ə. Patent, İ20030155
«Способ лечения внутрикостной гемангиом» ЕвроАзийский Патент N008096
“İndividual sıxıcı sargı” Patent
Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya Yusubov Y.Ə. Dərslik
Тактика лечения гемангиом челюстно-лицевой области и профилактика их осложнений Yusubov Y.Ə. III Всероссийская научно-практическая конференция, Москва.
Qurum
Azərbaycan Stomatoloji Assosiasiyası (ASA)
Avropa Osteointegtasiya Cəmiyyəti (AOCMF)
Türk Oral İmplantoloji Dərnəyi (TOİD)
Estetik Diş Həkimliyi Dərnəyi (EDAD)