Bizim həkimlər

Dossent/Əməkdar həkim Hacıqulu Bağırov

Dossent/Əməkdar həkim Hacıqulu Bağırov

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: Dossent
Şöbə: Ümumi cərrahiyyə
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
Müddət Vəzifə Adı Yer
Müddət Adı Yer
Adı Müəllif(lər) Nəşr
″Operative surgery and topographic anatomy″ E.Ch. Akbarov Bakı‚ 2012
Qarın boşluğunun travmaları zamanı xəstələrin müayinəsi E.Q. Tağıyev, S.H. Bağırova Bakı Hərbi Cərrahi Simpoziumu,Hərbi Cərrahiyyədə təhsil.Xüsusi buraxılış. S. 49. 14-16 mart 2013.Bakı.
Qarın travmalarında təcili yardımın xüsusiyyətləri E.Q. Tağıyev, S.H. Bağırova Baku Military Surgical Symposium, Education in Military surgery, 14-16 march, 2013, Baku
Kəskin xolangit, biliar sepsis və ağır biliar sepsisli xəstələrdə öd və qanın mikrobioloji xarakteristikası. E.Q. Tağıyev, S.H. Bağırova İmmunitet və İnfeksiya jurnalı (simpozium buraxılışı). Cild 2, sayı 1, 2013, H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəl-xalq simpoziumu. 03-04 may 2013, ATU, Bakı
Динамика цитокинов в сыворотке крови и желчи у пациентов с механической желтухой и гнойным холангитом неопухо-левого генеза. Дж.Н. Гаджиев, Тагиев Е.Г., Н.Дж. Гаджиев. Хирургия журнал им. Н.И. Пирогова № 4, Москва, 2016, ст. 15-20.
Аппендицит в невправившейся внутренней ущемленной пупочной грыже вызвавший непроходимость кишечника. Ф.А. Тагиев, Е.Г. Тагиев, С.Б. Багирова. Azərbaycan Тəbəbətinin müasir nailiyyətləri. Rüblük elmi-praktik jurnal, 2016, №-2, səh. 337-340.
Şəkər xəstəliyi olan ahıl və qoca yaşlarda qarın boşluğunun kəskin cərrahi xəstəliklərində müasir taktika Qurbanov V.Z. Tağıyev E.Q. Bağırova S. H. Ə.Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi- praktik konfransın materialları. Bakı 2017 s. 312-313.
Qarın boşluğunun qapalı travmaları və cərrahi taktika. Yusubov M.O., Tağıyev E.Q., Neymətov İ.F., İsrafilova S.B. Q.Qarayevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı 2017 s.
Şəkər xəstəliyi olan ahıl və qoca yaşlarda qarın boşluğunun kəskin cərrahi xəstəliklərində müasir taktika Qurbanov V.Z. Tağıyev E.Q. Bağırova S. H. Q.Qarayevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi- praktik konfransın materialları. Bakı 2017 s.
Qurum