Bizim həkimlər

T.E.D/Professor Əhməd Əhmədzadə

T.E.D/Professor Əhməd Əhmədzadə

İxtisas: Travmatoloq-ortoped
Vəzifə: ATU Travmatologiya və ortopediya kafedrasının müdiri
Şöbə: Travmatologiya və ortopediya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1964-1970 Həkim Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1973-1975 Klinik ordinatura Mərkəzi travmatologiya və ortopediya İnstitutu Moskva/Rusiya
1975-1978 Aspirantura Mərkəzi travmatologiya və ortopediya İnstitutu Moskva/Rusiya
1983-1988 Doktorantura 2-ci Moskva Tibb İnstitutu Moskva/Rusiya
Müddət Vəzifə Adı Yer
1970-1973 Həkim-travmatoloq Xaçmaz mərkəzi xəstəxana Xaçmaz
1973-1975 Klinik ordinatura Moskva Mərkəzi travmatologiya və ortopediya institutu Moskva/Rusiya
1975-1978 Aspirant Mərkəzi ravmatologiya və ortopediya institutu Moskva/Rusiya
1979-1982 Assistent Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1983-1988 Doktorant 2-ci Moskva Tibb İnstitutu Moskva/Rusiya
1989-1998 Professor Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1998-h/h Kafedra müdiri ATU,Tarvmatologiya və ortopediya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
1990 2-aylıq kurs, ixtisasın artırılma kursu. Sankt-Peterburq/Rusiya
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Лечение открытих переломов длинных костей конечностей у пострадавщих с сочетанной травмой на реанимационном етапе. Ахмедзаде А.Я. Azərbaycan ortopediya və travmatologiya jurnalı
Тактика лечения болных с сочетанной травмой в остром периоде и пути снижения летальности. Ахмедзаде А.Я. Sağlamlıq jurnalı
Остеоситез переломов длинных трубчатых костей наружном фиксационным аппаратом. Ахмедзаде А.Я. Медицинские науки журнал.
Müştərək travmaların müalicə taktikası. Ə.Y.Əhmədzadə Sağlamlıq jurnalı
Ağır müştərək kəllə - beyin travmaları zamanı xəstələrdə neyroreanimasion mərhələdə mədə-12b/b sisteminin selikli qişalarında baş verən dəyişikliklərin endoskopik qiymətləndirilməsi. Ə.Y.Əhmədzadə Azərbaycan ortopediya və travmatologiya jurnalı
120-elmi işin müəllifidir,10-müəlliflik şəhadətnaməsi və 6-səmərələşdirici təklifin müəllifidir, Respublikanın Əməkdar Həkimidir,onun rəhbərliyi altında 8-Elmlər Namizədi və 1-doktorluq dissertasiyası müdafiə olunmuşdur.
Qurum
Azərbaycan Travmatoloqlar və ortopedlər assosiyasının Prezidentidir.