I mama-ginekologiya kafedrası

Hazırki I Mamalıq-ginekologiya kafedrası və III Mamalıq-ginekologiya kafedrasının 2011-ci ilin may ayından birləşməsi ilə təşkil edilmişdir. Kafedranın müdiri t.e.d, professor, əməkdar həkim Əliyeva E.M. rəhbərlik edir.

I Mamalıq-ginekologiya kafedrasının 61 əməkdaşı, 18 rezidentindən, 2 doktorantdan ibarətdir. Bunlardan 1 professor, 3 t.e.d, doktoru, 13 dosent, 22 tibb üzrə fəlsəfə doktoru assistentlər, 7 nəfər assistent, 14 baş laborant, 2 laborant, 2 baş preparator fəaliyyət görsərir.