İKT

Klinikamız tamamilə kompyuterləşdirilmiş sistemdə qurulmuşdur. Burada kompyuter şəbəkəsi bütün tibbi sənədləşmə prosesini sürətlə icra etmək, arxivləşdirmək, statistik işləmək, görüntüləmə və laborator müayinələrin nəticələrini həm müalicə həkimlərinə, həm də avtomatik rejimdə rəsmi saytımıza və eləcə də dünyanın hər hansı ölkəsindəki mütəxəssisə ötürmək imkanına malikdir.