Neyrocərrahiyyə

Neyrocərrahlıq klinik təbabətin gənc sahələrindən biri olub, mərkəzi və periferik sinir sisteminin xəstəliklərinin diaqnostikası və cərrahi müalicəsi ilə məşğul olur. Bu xəstəliklərə birinci növbədə baş beyinin, onurğa beyinin şişləri, travmatik zədələnmələri, periferik sinirlərin zədələnməsi, onurğa sütununun degenrativ xəstəlikləri,mərkəzi sinir sisteminin anadangəlmə qüsurları, mərkəzi sinir sisteminin damar patalogiyaları, iltihabı və parazitar xəstəlikləri, osteoxandrozlar aiddir. Müasir neyrocərrahlıq eyni zamanda baş beyin anevrizma və insultlarının, epilepsiyasının və müxtəlif mənşəli ağrıların aradan qaldırılması üçün müvafiq əməliyyatlarla da məşğul olur.

Klinikamızın Neyrocərrahiyyə şöbəsində neyrocərrahi əməliyyatların aparılmasında klassik üsullarla yanaşı müasir operasiya növləri-mikroskopik, endoskopik, introoperasion flüroskopiya, steriotoksik üsullar və endovaskulyar əməliyyatlar geniş tətbiq olunur.

Həmçinini xəstəliklərin diaqnozunun qoyulmasında neyrocərrahi müayinə üsulları geniş diapazona malikdir. Müxtəlif neyrocərrahi xəstəliklərə diaqnoz qoymaq üçün klassik üsullarla (neyrofizioloji, neyrooftalmoloji, neyrorentgenoloji, diaqnostik əməliyyatlar)yanaşı müasir neyrovizualizasiya üsulları- kompyuter tomoqrafiya (KT), maqnit rezonans tomoqrafiya (MRT), KT və MRT angioqrafiyalar tətbiq edilir.

Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının (ATUTCK) neyrocərrahiyyə şöbəsi 7 gün 24 saat ərzində xidmət göstərir. Klinikaının Əməliyyat bloku dünyada qəbul olunmuş standartlar və protokollar əsasında bütün müasir tibbi cihaz və avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Bütün neyrocərrahi xəstəliklərin müayinə, müalicə və əməliyyatları yüksək ixtisaslı peşəkar həkimlər tərəfindən həyata keçirilir. Şöbəmizdə 21 çarpayıdan ibarət hər cür müasir tələblərə uygun 8 palata və 1VİP palata mövcuddur.Bütün palatalar monitor, kondisioner, telefon, süni ventilyasiya cihazı, xəstə çağırış siqnalı, mərkəzləşdirilmiş qaz və vakuum sistemləri ilə təchiz olunub. Belə ki, bütün müalicə müddətində xəstənin ürək-damar sisteminin fəaliyyəti (arterial təzyiq,nəbz) və tənəffüs sisteminin fəaliyyəti (qanın oksigenlə tachizatı) daimi nəzarətdə saxlanılır.Bütün xəstələrin əməliyyatları,tibbi təqibləri, baxımları 24 saat müddətində təcrübəli həkim və tibb bacıları tərəfindən nəzarət altında olur. Yatan xəstələrə xüsusi tibb personalları tərəfindən yüksək səviyyədə tibbi xidmət göstərilir, həkim dietoloqun nəzarəti altında səhər, günorta, axşam yeməkləri verilir, xəstə evə buraxılanadək yüksək təcrübəli həkimlərin təqibində olurlar. Klinikada demək olar ki, bütün növ cərrahi əməliyyatlar uğurla həyata keçirilir. Xəstəxanada icra olunan bütün əməliyyatlar zamanı keçirilən anestezioloji xidmətlər beynəlxalq standartlara cavab verir.

Mütəxəssislərimiz:

 1. Kafedra müdiri: Professor. Sabir Etibarlı
 2. Şöbə müdiri: Uzman. Fərid Qaralov
 3. Həkim- neyrocərrah: T.ü.f.d. Cəlal Məmmədov
 4. ​Həkim- neyrocərrah: T.ü.f.d. Emin Novruzov
 5. Həkim- neyrocərrah: T.ü.f.d. Nəbizadə Rauf
 6. Həkim- neyrocərrah: T.ü.f.d. Xəlilzadə Rövşən
 7. Həkim- neyrocərrah: Cəmil İskəndərov
 8. Həkim- neyrocərrah: Namiq Əhmədov
 9. Həkim- neyrocərrah: İsmayıl Qarayev

Şöbəmizdə aşağıdakı xidmətlər göstərilir:

ŞİŞ ƏMƏLİYYATLARI:

 1. Kəllətağısümüklərişişlərininçıxarılması
 2. Dərialtışişlərininçıxarılması
 3. Konveksitalşişlər(orta)
 4. Konveksitalşişlər(böyük)
 5. Parasagital,temporaldəlikşişlərininçıxarılmasıvəs.
 6. İntraorbital (göz yuvası)şişlərinçıxarılması (kraniotomiya ilə)
 7. Kəllədaxilikistalarınçıxarılması
 8. Qlialşişlər:daxilidekompressiya
 9. Qlialşişlər:daxilidekompressiyamikrocərrahiüsulla
 10. Qlialşişlər:lobektomiyailə
 11. Selya vəparaselyar(türkyəhərivəətrafı)şişlərin çıxarılması
 12. Transkranialhipofizşişininçıxardılması
 13. Transsfenoidalhipofizektomiya
 14. Beyincikşişininçıxardılması
 15. Arxakəlləçuxurununşişlərininçıxarılması
 16. Körpü-beyincikbucağınınşişlərininçıxarılması
 17. Yanmədəcikdaxilişişlərinçıxarılması
 18. 3-cümədəcikdaxilişişlərinçıxarılması
 19. Pineal(epifiz)şişlərinçıxarılması
 20. Birfrezdəliyininaçılması
 21. Əlavəhərfrezdəliyininaçılması
 22. Başın tüklü vətikiş hıssələrinintravmatıkkəsiklərindəbəsit işlənmə
 23. Loskutçevirməsivətikiş
 24. Ventrikulo-sisternalanastomoz(Tarkildsen)
 25. Beyinabsesləri:frezdəliyindənaspirasiya
 26. Beyinabsesləri:kraniotomiyailəçıxarılması
 27. Xariciventrikulostomiya
 28. Selyararxaçuxur,önçuxur,ortaçuxurmenangiomaları
 29. İntradural intramedulyaronurğabeynişişlərinin çıxarılması
 30. Srinqomieli-ağırlaşmış
 31. Srinqomieli
 32. Kraniofaringiomaəməliyyatı
 33. Endoskopik yolla hipofiz şişinin çıxarılması
 34. Endoskopik yolla şiş biopsiyasının çıxarılması

TRAVMA ƏMƏLİYYATLARI:

 1. Epiduralhematomaçıxarılması:rezeksiyatrepanasiya
 2. Epidural trepanasiya hematomaçıxarılması:sümük-plastika trepanasiya
 3. Subduralhematomaçıxarılması:kraniotomiyailə(bir tərəf)
 4. Subdural hematomaçıxarılması:kraniotomiyailə(iki tərəf)
 5. Subdural hematomaçıxarılması:frezdəliyindən(bir tərəf)
 6. Subdural hematomaçıxarılması:frezdəliyindən(iki tərəf)
 7. Beyindaxilihematomanınçıxarılması:frezdəliyindən
 8. Beyindaxilihematomanınçıxarılması:kraniotomiyailə
 9. Basılmışsümükqəlpəsininçıxarılması(bəsit)
 10. Basılmışsümükqəlpəsininçıxarılması(çoxsaylı)
 11. Kraniosintezəməliyyatları:unilateralvətəktikiş
 12. Kraniosintezəməlıyyatları:bilateralvətəktikiş
 13. Nazalensefalosele(kraniotomiyailə)
 14. Kranioplastikəməliyyatları:yadcisminimplantasiyası
 15. Kranioplastikəməliyyatları:kostoplastika
 16. Likvoreyafistulasıəməliyyatları:transkranialyolla
 17. Likvoreyafistulasıəməliyyatları:transsfenoidalyolla
 18. Başbeyinsərtqişasınınbərpası(kraniotomiyailə)
 19. Dekompressivtrepanasiya
 20. Əlavədekompressivtrepanasiya
 21. Beyincikhematomlarınınboşaldılması
 22. Akutanevrizma+SAKcərrahiyyəsi
 23. Baklofen pompa implantasiyası
 24. Büzdüm sümüyünün çıxarılması
 25. Crutchfield taxılması (əməliyyata əlavə)

ALQOLOGİYA:

 1. Tetik nöqtə-1 (bir) seans
 2. Anuloplasti (IDET)
 3. Anuloplasti (IDET)-əlavə hər səviyyə
 4. Epidural port taxılması
 5. Fasset median sinir-əlavə hər səviyyə
 6. Fasset median sinir-təksəviyyə
 7. Fibrolysis (RACZ KAT)
 8. Günəş kələfi blokadası (RFT)
 9. Hipoqastrik kələ blokadası (RFT)
 10. İmpar qanqlion blokadası (RFT)
 11. İntradiskal (nukleoplastik) RFT
 12. İntradiskal (nukleoplastik) RFT - əlavə hər səviyyə
 13. İntrakostal inyeksiya-1 (bir) seans
 14. Kifoplastika
 15. Lomber epidural steroid inyeksiyası
 16. Lomber fassetradiofrekans lezyon (RFT)
 17. Lomber fassetradiofrekans lezyon (RFT) - əlavə hər səviyyə
 18. Oynaq içi inyeksiya
 19. Paşa kateter
 20. PCA taxılması-epidural-ilk gün
 21. PCA taxılması-epidural-sonrakı gün
 22. PCA taxılması-ilk gün
 23. PCA taxılması-sonrakı gün
 24. Perfiferik sinir RFT-çiyin
 25. Perfiferik sinir RFT-çiyin - əlavə hər səviyyə
 26. Perfiferik sinir RFT-daban
 27. Perfiferik sinir RFT-daban- əlavəhər səviyyə
 28. Perfiferik sinir RFT-diz
 29. Perfiferik sinir RFT-diz- əlavəhər səviyyə
 30. Perkutan Kordetomiya-KT altında (KT qiyməti daxil)
 31. Qasser qanqlion bloku
 32. Radiofrekans termokoaqulyasiya (RFT)-əlavə hər səviyyə
 33. Servikal epidural steroid inyeksiyası
 34. Servikal fasset RFT
 35. Servikal fasset RFT- əlavə hər səviyyə
 36. Sfenopalatinqanqlion (RFT)
 37. Simpatik blok (diaqnostik)-əlavə hər səviyyə
 38. Simpatik blok (diaqnostik)-təksəviyyə
 39. Simpatik blok lomber (RFT)
 40. Trigeminal radiofrekans (RFT)
 41. Üst thorasik simpatik blok (RFT)
 42. Vertebroplastika