Əməliyyatlar

Laparoskopik distal pankreatektomiya

30.12.2013