Əməliyyatlar

Tracheostomy Muhammad Davoudov ATU

27.08.2012

Karotid xemodektomalar boyun nahiyəsində rast gəlinən və 60% hallarda diaqnostik yalnışlığa səbəb olan patologiyalardandır. Bu patologiya yuxu arteriyası bifurxasiyasında yerləşən xemoreseptorlardan inkişaf edən şişdir. Müalicəsi əksər hallarda cərrahi yolladır və baş-boyun cərrahiyyəsinin ən mürəkkəb əməliyyatlarından biri hesab olunur. Bəzi hallarda şiş böyük ölçülərə çatdıqda və daxili yuxu arteriyasını əhatə etdikdə şiş daxili və xarici yuxu arteriyaları ilə birlikdə rezeksiya olunur və damar şuntu lazım gəlir. Təqdim etdiyimiz kliniki halda carotid xemodektomanın bifurkasiya ilə məhdudlaşması və daxili və xarici yuxu arteriyalarını əhatə etmədiyi qeyd edilmişdir.

Op.Dr. Məhəmməd Davudov