Əməliyyatlar

Diz oynağının artroplastikası

07.11.2017

Hər iki dizdə oynaq ağrıları ilə müraciət etmiş xəstəyə artroplastika əməliyyatı icra olundu.