Əməliyyatlar

Tiroidektomiyada sinir monitorizasiyası

05.01.2014