Əməliyyatlardan görüntülər

Ağciyər partlaması

Ağciyər partlaması

04.11.2017

ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasının torokal cərrahı, P.H.D. Arif Ağayevin pnevmatoraks (ağciyər partlaması) əməliyyatından görüntülər

"Sol tərəfli Residivlesen spontan #pnevmotoraks" səbəbi ilə xəstəyə ilk öncə "sol plevra boşluğunun drenaj edilməsi" 
2 gün sonra isə "#VATS#Vedeotorakoskopik Mexaniki #plevrodez" əməliyyatı olundu:

Ağciyər partlaması
Ağciyər partlaması