Əməliyyatlardan görüntülər

Sağ plevra boşluğunda naməlum törəmə

Sağ plevra boşluğunda naməlum törəmə

05.07.2017

Pasient 40 yaşlı kişi,sağ plevra boşluğunda naməlum törəmə diaqnozu ilə əməliyyata alındı,Videotorakoskopiya zamanı törəmənin ağciyərdən qaynaqlandığı təyin edildi,və ardınca torakotomiya icra edildi,tumor Ağciyər toxuması ilə bərabər Rezeksiya olundu... 
PS pasient 1 ildir müxtəlif mərkəzlərdə olmuş və Plevrit və ya Empiema kimi dəyərləndirilmiş təqib olunmuşdur,digər mərkəzdə transtorakal biopsiya edilmiş və maligin Neqativ olmuşdur,lakin dinamikada heç bir dəyişiklik qeyd edilmədiyindən əməliyyat qerarı verdim...

Arif Ağayev-Torakal cərrah
Sağ plevra boşluğunda naməlum törəmə