Əməliyyatlardan görüntülər

ATU TCK-da növbəti uğurlu Laparoskopik Nissen Fundoplikasiyası əməlyyatı icra olundu.

ATU TCK-da növbəti uğurlu Laparoskopik Nissen Fundoplikasiyası əməlyyatı icra olundu.

25.07.2015

Diafraqmanın qida borusu dəliyinin yırtıqları -Hiatal hernianın 4 tipi vardır:
● Tip I (sürüşən) hernia
● Tip II (paraezofageal) hernia
● Tip III (qarışıq) hernia ; Tip I vəTip II hernia komponentləri birlikdə olur.
● Tip IV hernia (qısa qida borusu) ; Tip III hernia komponentleri və daxili orqanlar (dalaq,nazik və yoğun bağırsaq) birlikdə müşahidə edilir.
Bu xəstəlik cərrahiyyənin klassik xəstəlikləri sırasında olmasına baxmayaraq açıq cərrahi müalicə metodlarının nəticələri qənaətbəxş hesab olunmurdu. Lakin bu problemin həllinə Laparoskopik Yanaşma kökündən klinik nəticəsini yaxşılaşmışdır və əməliyyatdan sonrakı nətıcələri ilə artıq cərrahları razı samağa başlamışdır. Diafraqmal yırtıqların laparoskopik müalicəsində uzun illərin təcrübəsi ilə ən gözəl nəticələri əldə edən laparoskopik bariatrik cərrah Aslan Abdullayev və ekibi tərəfindən ATU TCK-da növbəti uğurlu Laparoskopik Nissen Fundoplikasiyası əməlyyatı icra olunmuşdur. Əməliyyat II dərəcəli III Tip Hiatal Hernia diaqnozu olan 26 yaşlı gəncin üzərində aparılmışdır. Əməliyyatdan 12 saat sonra xəstə aktivləşdirilmış, 48 saat sonra isə kafi vəziyyədə sağalma ilə evə yazılmışdır. Sizlər həmin əməlyyatdan foto və video materialları təqdim edirik.

ATU TCK-da növbəti uğurlu Laparoskopik Nissen Fundoplikasiyası əməlyyatı icra olundu.
ATU TCK-da növbəti uğurlu Laparoskopik Nissen Fundoplikasiyası əməlyyatı icra olundu.