Əməliyyatlardan görüntülər

"Pankreatoyeyunoanastomoz" əməliyyatından görüntülər

10.07.2014

Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının I Cərrahi Xəstəliklər kafedrasının müdiri, Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasının müxbir üzvi, professor Nuru Bayramovun növbəti uğurlu "Pankreatoyeyunoanastomoz" əməliyyatından görüntülər.