Əməliyyatlardan görüntülər

Göz yuvasının divarlarının sınığı

Göz yuvasının divarlarının sınığı

30.01.2013

Göz yuvasının divarlarının sınığı izolə edilmiş və ya almacıq, əng, alın, gicgah sümüklərinin sınıqları ilə birlikdə müşahidə edilə bilər. Göz yuvasının divarlarının izolə edilmiş sınıqları bütün göz yuvası sınıqlarının 16.1%-ini təşkil edir.  Belə sınıqlar adətən göz almasına küt vasitə ilə yetirilən travma nəticəsində əmələ gəlir.  Bu zaman göz almasının ani elastiki deformasiyası nəticəsində  göz yuvası daxilində təzyiqin artması gözyuvasının divarlarının sınmasına səbəb olur. Göz yuvasının aşağı və medial divarlarının qalınlığı daha az olduğundan bu divarlar daha çox zədələnir.  Bu zaman sınıq fraqmentləri göz yuvası xaricinə doğru yerini dəyişdiyindən bu sınıqlar “blow out” tipli sınıqlar adlandırılır. Göz yuvasının aşağı divarının sınığı zamanı orbital yumşaq toxumaların əng cibinə doğru yerdəyişməsi baş verir. Xəstədə kliniki olaraq enoftalm, diplopiya qeyd edilir.  Bu tipli sınıqların müalicəsində  titan rekonstruktiv tor vasitəsilə orbitanın rekonstruksiyası əməliyyatı aparılır.
Op. Dr Məhəmməd Davudov DMD, PhD

Göz yuvasının divarlarının sınığı
Göz yuvasının divarlarının sınığı