Elanlar

Professor – müəllim və tələbə heyətinin nəzərinə!

31.12.2019

ATU-nun  Əsaaslı kitabxanası, Azərbaycan Kitabxana İnformasiya Konsorsiumu çərçivəsində oxuculara elektron informasiya təminatçısı kimi xıdmət  göstərir. Oxuculara elektron xidmət  olaraq ATU rəhbərliyi dünyada nüfuzlu olan Ebsco.com nəşriyyatına üzv olaraq hər il mütəmadı şəkildə ödəniş edir.

Elektron kitabxana iştifadəçiləri bu bazadan universitetın hüdudları daxilində İP – lərə qoşulmuş kompüterlərdən http://search.ebscohost.com saytına daxil olaraq EBSCOhost elektron nəşriyyatı  tərəfəndən  təklif olunan və universitetin abunə yazıldığı  elektron jurnallardan istıfadə edə bilərlər. Bura daxildir:  administrativ, tədris binaları və 4 klinika (Tədris cərrahiyyə,Tədris Terapevtik, Onkoloji və Stomotoloji).

 

İstıfadə qaydası :

amu.edu.az saytına daxil olaraq---Online Kitabxana---- Elektron bazalar---- http://search.ebscohost.com -- EBSCOhost Research Databases ---- Academic Search Premier (Continue)  ----  açar söz (ingilis dilində) ---  Full Text (sol tərəfdə) --- Scholaly( Peer Revied) Journals seçılməlidir. Təqdim olunan məqalənin hansı nəşriyyat tərəfindən olduğunu öyrənmək üçün sol tərəfdə Publisher - ə daxil olun.. Əlavə məlumat üçün ATU Əsaslı Kitabxananın virtual zalına müraciət edə bilərsiniz.