Elanlar

Qadınlarda çanaq dibi pozulmalarının diaqnostika və müalicəsi :yeni məqamlar

Qadınlarda çanaq dibi pozulmalarının diaqnostika və müalicəsi :yeni məqamlar

19.09.2017

The Mediterranean Incontinence and Pelvic Floor Society
Medical Indemnity Protection Society [ M I P S ] 
Educational Course
Qadınlarda çanaq dibi pozulmalarının diaqnostika və müalicəsi :yeni məqamlar

29 və 30 Sentyabr ,2017
Bakı,Azərbaycan 
Məkan : AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNİN TƏDRİS CƏRRAHİYYƏ KORPUSU

Həmsədirlər : Prefessor Diaa Rizk [ M I P S ]
Prefessor İslam Mahalov

I Gün -29.09.2017,Cümə

14.00 - 14.45 Qeydiyyat 
14.45-15.00 Açılış

İcals I - Qadın çanaq dibi:norma və patologiya - əsas anlayışlar

15.00-15.30 Çanaq dibinin funksional anatomiyası 
T.Gringoriadis
15.30 - 16.00 Doğumla Bağlı çanaq dibi disfunksionalarının 
patogenezi D.Rizk
16.00 -16.30 Doğumdan sonra yaranan perineal və anal 
sfinkterin travmalarının cərrrahi müalicəsi 
S.Sultanova ,E.Aliyeva

16.30-17.00 FASİLƏ

İcals II - Sullanma və sidik saxlamamazlığı : təsnifat ,diaqnostika və profilaktika

17.00-17.30 Azərbaycanda Sullanma və sidik 
saxlamamazlığının epidermiologiyası və risk 
faktorları İ .Magalov 
17.30 - 18.00 Preventiv uroginekologiya - yeni konsepsiya 
D. Rizk

18.00-18.30 Sidik saxlamamazlığın terminologiya və 
kalssifikasiyası T.Grigoriadis
18.30-19.00 Sallanma və sidik saxlamamazlığı olan 
qadınların həyat keyfiyyəti F.Dokmeci

19.00-23.00 Mədəni proqram

II Gün -30.09.2017,Şənbə

İcals III - Sullanma və sidik saxlamamazlığı: nə vaxt və necə müalicə olunmalı?

09.00-.09.20 Sullanma və sidik saxlamamazlığı visual 
N.Gadirova
09.20-09.40 Sullanma və sidik saxlamamazlığı urodinamikası 
M.Khalilova
09.40-10.00 POP-Q klassifikasiya və terminologiya - 
R.Aliyeva , A.Poluxova

10.00-10.30 FASİLƏ

İcals IV - Çanaq dibi Cərrahiyyəsi : hazırkı durum - uğurlar və müvəffəqiyyətsizlik

10.00-10.30 Sullanmanın sübutlu cərrahi müalicəsi: ənənəvi 
yanaşma D. Rizk 
10.30 - 11.00 Stres sidik saxlamamazlığın sübutlu cərrahi 
müalicəsi F.Dokmeci
11.00-11.30 Apikal prolapsın cərrahi müalicəsi 
T.Canbakhishov
11.30-12.00 Çanaq dibi cərrahiyyəsinin fəsadları İ .Magalov

İcals V - Çanaq dibi cərrahiyyəsində torların istifadəsi

12.00-12.30 Cərrahi torlar - yeni texnologiya E.Qasimov
12.30-13.00 Uşaqlıq yolunda qoyulan torlar - sübutlu əsaslar 
A.Agamirov 
13.00-13.30 Torla yaxud torsuz İ .Magalov

13.30-14.30 FASİLƏ

İcals VI - Uroginekologiyada konservativ müalicə

14.30-15.00 Sidik saxlamamazlığın medikamentoz müalicəsi 
F.Dokmeci
15.00-15.30 Pessarilər :köhnəlmiş yanaşma yaxud müasir 
müalicə üsulu T.Grigoriadis
15.30-16.00 Çanaq dibi disfunksiyalarında lazerlərin və qeyri 
invaziv tədbirlərin yeri İ.Sharifzadeh
16.30-17.00 Çanaq dibi problemləri olan qadınlarda 
fizioterapeftik tədbirlərin faydası A.Poluxova

17.00-17.30 Yekun