Elanlar

Endovaskulyar anevrizm

Endovaskulyar anevrizm

19.09.2017

04 Noyabr 2017

09:00 – 10:00 Qeydiyyat

10:00 – 11:00 Səhər sessiyası 1

Tibb Universitetinin əməkdaşlarının cıxışı; radiologiya, onkologiya, neyrocərrahiyyə, ümumi cərrahiyyə)

10:10 – 10:25 Endovaskulyar anevrizmalarda müalicə növləri 
(şəxsi təcrübələr (Ruslan Aliyev)

10:25 – 10:40 Stroke xəstələrində endovaskulyar terapiya (şəxsi 
təcrübələr) (Coshqun Mammadov)

11:00 – 11:15 Coffee-break

11:15 – 12:15 Səhər sessiyası 2

11:15 – 11:45 Tumor xəstələrinin Staging - ində müasir 
təkmilləşmələr - müasir diaqnostika (Nuran 
Abdullayev, M.D.)

11:45 – 12:15 İQon Spektral KT ilə Muskuloskletal və 
Neyroradioloji diaqnostika (Nuran Abdullayev, 
M.D.)

12:15 – 13:15 Lunch

13:15 – 14:15 Günorta sessiyası 1

13:15 – 13:45 Neyroradioloji diaqnostika metodları və əhatəli 
Stroke diaqnostikası (Volker Maus, M.D.)

13:45 – 14:15 Alman Stroke Mərkəzi modeli və təşkili
(Professor Anastasios Mpotsaris, M.D.)

14:15 – 14:30 Coffee-break

14:30 – 15:30 Günorta sessiyası 2

14:30 – 15:00 Kəskin işemik Stroke-da endovaskulyar müalicə 
(Volker Maus, M.D.)

15:00 – 15:30 İntrakranial anevrizmalar və ən son
endovaskulyar müalicə strategiyaları (Professor 
Anastasios Mpotsaris, M.D.)