Elanlar

Endokrinologiyada Cərrahiyyə ilə ortaq görüşlər

Endokrinologiyada Cərrahiyyə ilə ortaq görüşlər

09.06.2017

09 iyun 2017 –ci il tarixində Azərbaycan Tibb Universitetinin 
Tədris Cərrahiyyə Klinikasında ATU və Medipol Universitetinin birgə təşkil etdiyi “Endokrinologiyada Cərrahiyyə ilə ortaq görüşlər” mövzusuna həsr olunmuş simpozium keçirləcək

Tereoid Paneli
Oturum Başkanları :
Dos.Dr.Abbas Abbasov ; Prof.Dr.Yaşar Özdenkaya
14 : 00 - Açılış - Himn , salamlama,
Medipol Xəstəxanasının tanıtımı
14 : 20 - Dr .Hidayət Məmmədzadə Baku Medical
Plaza,Endokrinologiya şöbəsinin müdiri:
“Qalxanabənzər vəzi xəstəliklərinə ümumi endokrinoloji baxış”
14 : 50 - T.ü.f.d. Azər Hümmətov 
ATU TCK –nın cərrah endokrinoloqu:
“Qalxanabənzər vəzi əməliyyatlarında sinir monitorinqinin əhəmiyyəti”
15 : 10 - Prof.Dr.Yaşar Özdenkaya:
“Qalxanabənzər vəzi xəstəliklərində robotik cərrahiyyə”
15 : 30 - Sual – Cavab
15 : 45 - Fasilə (Coffee Break)
Cinsiyyət vəziləri və böyrərküstü vəzin paneli
Oturum Başkanları :
Prof.Dr. Hicran Bağırova; Prof .Dr.Nuru Bayramov;
Prof.Dr. Murat Api; Dr .Hidayət Məmmədzadə
16 : 00 - Prof.Dr. Murat Api:
“ Qadın sonsuzluğunun ümumi dəyərləndirilməsi və
müasir metodlarla müalicəsi”
( qadınlarda tüklənmə , menstrual tsikl pozğunluqları,
polikistik yumurtalıq sindromu və s.)
16 : 30 - Prof.Dr.Yaşar Özdenkaya:
“ Böyrəküstü vəzi törəmələrinin cərrahi müalicəsi ”
17 : 00 - Sual - Cavab

Endokrinologiyada Cərrahiyyə ilə ortaq görüşlər
Endokrinologiyada Cərrahiyyə ilə ortaq görüşlər