Xəbərlər

Qida borusunun ekstripasiyası

Qida borusunun ekstripasiyası

19.05.2017

Azərbaycan Tibb Universitetinin III Cərrahi xəstəlikləri kafedrasının müdiri Prof. F. H. Fariz Camalov

Diaqnoz : Qida borusunun döş hissəsinin 1/3 hissəsinin törəməsi

Əməliyyat : Qida borusunun ekstripasiyası .
#atutck

Qida borusunun ekstripasiyası
Qida borusunun ekstripasiyası
Qida borusunun ekstripasiyası
Qida borusunun ekstripasiyası