Xəbərlər

Pakistandan gələn nümayəndə həmçinin ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasının da qonağı oldu.

Pakistandan gələn nümayəndə həmçinin ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasının da qonağı oldu.

13.03.2015

Pakistandan gələn nümayəndə həmçinin ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasının da qonağı oldu. Klinikamızın şöbələri, burada yaradılan şəraitlə yaxından tanış oldular. Həmçinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının nəzdində olan Treninq Mərkəzində də olub, burada həyata keçirilən layihələr haqqında da geniş məlumatlandırıldılar.

Pakistandan gələn nümayəndə həmçinin ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasının da qonağı oldu.
Pakistandan gələn nümayəndə həmçinin ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasının da qonağı oldu.
Pakistandan gələn nümayəndə həmçinin ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasının da qonağı oldu.
Pakistandan gələn nümayəndə həmçinin ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasının da qonağı oldu.
Pakistandan gələn nümayəndə həmçinin ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasının da qonağı oldu.